Anthroposofická společnost v České republice

Tvořivá mluva - tvořivá řeč

Pro anthroposofickou duchovní vědu není lidská řeč pouze nástrojem sdělení a pomůckou pro to, aby tok myšlenek probíhal logicky. Při těchto všedních funkcích - které anthroposofie samozřejmě uznává a sama jich používá - pracuje řeč do značné míry v oblasti podvědomí. Pro další a vyšší vývoj jednotlivého člověka a lidstva jako celku je však třeba získávat vyšší vědomí. K tomu také patří učit se používat řeči vědomě.

Jako pomůcku pro toto školení, jakož i pro potřeby scénického umění a eurytmie, jak jsou pěstovány v Goetheanu, vytvořil Steiner počínaje rokem 1919 společně se svou ženou Marií, která převzala především praktické předvádění a školení, anthroposofický způsob „tvořivé mluvy“ („Sprachgestaltung“). V přednáškách pro pedagogy, řečníky, vyškolené a nastávající herce a účastníky s podobným zájmem položil základy tohoto umění. K tomu vytvořil velký počet cvičení, Ta by nebylo namístě chápat jen jako etudy pro vypracování mluvní techniky, nýbrž umožňují poznávat řeč u jejích pramenů a z nich usilovat o její obnovu.

Samohlásky zrcadlí duševní prožitky, které má člověk tím, že prožívá ve své duši jako vnitřní svět dojmy vnějšího světa a stavy vlastního těla; v souhláskách napodobuje duše něco, co vnímá ve vnějším světě. Ve slabice se spojenou působností obou druhů hlásek sjednocuje subjektivní a objektivní duchovní projev.

Dech a tep formují z těchto hlásek, slabik a slov rytmus, metrum a verš; jako na vlnách je umělecky vyslovované slovo neseno délkou, přízvukem a tempem. Řeč vyškolená na prožívání těchto prvků si tvoří své výrazové prostředky pro lyrickou, epickou a dramatickou poezii, jakož i pro prózu, a daří se jí, ačkoli se zříká každého naturalismu, vystihnout svéráz a umělecké odstíny každého díla. Je řečí goetheanského scénického umění, základním impulzujícím nástrojem při provozování hláskové eurytmie, pedagogickou pomůckou, pracovní pomůckou léčebného pedagoga, např. při léčení koktavosti, a v neposlední řadě právě nástrojem na cestě individuálního duchovědného školení.

Pokračovat na kapitolu Stupně poznání »

___ Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R