Anthroposofická společnost v České republice

Tři články lidské bytosti

Steiner navazuje ve své nauce o člověku na staré pojetí člověka jako trojčlenné bytosti. Toto dřívější učení ale nepřejímá jen tak beze všeho, nýbrž přichází na základě vlastního poznání k podobnému názoru. Proto je třeba chápat jeho líčení v knize Theosofíe“, která má podtitul „Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka“, jako znovuzískaný náhled do skutečnosti již dříve poznané: „Tělem je zde míněno to, čím se člověku zjevují věci jeho okolního světa, jako ve shora uvedeném příkladě květů na louce. Slovem duše nechť je poukázáno na to, čím spojuje člověk věci se svou vlastní existencí, čím z nich pociťuje libost a nelibost, chuť a nechuť, radost a bolest. Duchem je míněno to, co se v něm projevuje, když podle Goethova výrazu (v citátu uvedeném předtím), pohlíží na věci jako „bytost jakoby božská“. V tomto smyslu se člověk skládá z těla, duše a ducha“.

Pokračovat na kapitolu Čtyři články lidské bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R