Anthroposofická společnost v České republice

Články lidské bytosti

Téměř každý je dnes toho mínění, že se člověk skládá z těla a duše. Je-li pak dotázán, co to ta duše vlastně je, dostaví se rozpaky. Jedni míní, že je, aniž by člověk doopravdy věděl jak, částí těla. Druzí se kloní k názoru, že je to spíše něco samo o sobě, přičemž ale o podstatě tohoto „něčeho“ nemohou říci nic dalšího. Tato nejistota ve vztahu ke struktuře člověka není náhodná. Roku 869 „shledal“ konstantinopolský koncil jedině rozumným, že člověk má tělo a duši, při čemž duši náležejí některé duchovní vlastnosti, Tato nauka o dvojčlennosti (dichotomii) platila od této doby na Západě jako závazná. Antická a raně křesťanská představa, že se člověk skládá ze tří článků (trichotomie), totiž z těla, duše a ducha, tím byla odstraněna a byla od této chvíle pokládána za kacířskou (-> trojčlennost člověka).

Pokračovat na kapitolu Tři články lidské bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R