Anthroposofická společnost v České republice

Bdění - snění - spánek - smrt

V bdělém stavu jsou čtyři články lidské bytosti: fyzické tělo, étherné tělo, astrální tělo a já spojeny. Jen v tomto stavu může u člověka, který neprošel žádným esoterním školením (cesta školení), vzniknout vědomí. V bdění vznikne u člověka po nějaké době sama od sebe potřeba oddělení spodních a vrchních článků jeho bytosti, a to pak pociťuje jako únavu. Fyzické a étherné tělo se opotřebovávají, když v nich přítomností vrchních článků vzniká vědomí, astrální tělo a já jsou naproti tomu jakoby příliš hluboko ponořeny do pozemské složky člověka a chtěly by se opět vrátit do duchovního světa.

Při rozdělení, které nyní nastupuje, zůstávají já a tělo astrální spolu spojeny, stahují se společně ze spodních článků, nejdříve však jen částečně: já opouští jak fyzické, tak étherné tělo, astrální tělo ale zprvu souvisí ještě s étherným tělem, které ze své strany zůstává zcela vázáno na fyzické tělo. V tomto stavu prožívá člověk to, co nazýváme sněním. Dozvuky bdělého života, pochody ve vlastním těle, příležitostně i dojmy z duchovního světa se vynořují v obrazech. Tento stav snění vzniká dříve, než se člověk zcela ponoří do stavu spánku, nebo pak, když se vrací ze spánku do bdění a astrální tělo už sice našlo spojení s étherným tělem, avšak já zůstává ještě mimo fyzické tělo. Podle toho existují jednak sny při usínání; člověk si je vzácněji uvědomuje, protože potom ve spánku zcela ztrácí vědomí. A existují sny při probouzení; ty může člověk často přenést jako vzpomínky do bdělého stavu.

Když člověk spí, zůstávají sice fyzické a étherné tělo na jedné straně, astrální tělo a já na druhé straně spojené, ale obě dvojice jsou od sebe odděleny. V tomto stavu spánku pracují vrchní články bytosti zvenku na fyzickém a étherném těle a takříkajíc napravují na nich škody, které vznikly v bdělém stavu. Poté mohou opět na jeden den vejít do spodních článků bytosti.

Smrt se podobá stavu spánku v tom, že když nastane, oddělí se právě tak od sebe články lidské bytosti. Proto se také spánek nazývá bratrem smrti. Ale v umírání se odloučí od těla fyzického spolu s já a tělem astrálním také tělo étherné, na němž jsou závislé životní pochody. Fyzické tělo se nyní stává mrtvolou a rozpadá se. Étherné tělo, astrální tělo a já nastupují ale cestu do nadsmyslového světa (život mezi smrtí a novým zrozením).

Pokračovat na kapitolu Hierarchie - duchovní bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R