Anthroposofická společnost v České republice

Trojčlennost tělesné struktury lidského organismu

V základních Steinerových výkladech se objevuje myšlení, cítění a vůle jako tři základní síly duše (duševní síly). Nespokojil se s tím, aby je konstatoval a popsal v oblasti duše, ale ptal se dále po souhře netělesného a tělesného, po spojení mezi duší a tělesnou strukturou. Zvláště důležitý byl potom poznatek, který vyslovil poprvé v knize „O záhadách duše“ a který v pozdějších výkladech rozšířil: že myšlení, cítění a vůle se opírají o lokalizovatelný tělesný základ. Myšlení (a s ním spřízněné tvoření představ) má svou tělesnou základnu v mozku a dále v celém nervovém systému, vybíhajícím až do smyslových orgánů. Cítění se opírá především o rytmy srdce a plic, které patří především do oblasti hrudi. Vůle se spojuje s fyzickou organizací ve výměně látkové a v údech. Z toho vyplývá z hlediska spolupůsobení duševních funkcí s fyzickými oblastmi rozčlenění tělesného člověka na systém hlavový nebo nervově-smyslový, systém hrudní nebo rytmický a systém výměny látek a končetin. Velký význam má tento objev jako základ nauky o člověku pro pedagogiku a lékařství (léčebné umění). Sám Steiner zabraňuje zabsolutnění této trojčlennosti tím, že zdůrazňuje, že v myšlení a jeho fyzickém základě vždy žijí současně také cítění a vůle, a odpovídajícím způsobem v cítění také myšlení a chtění a ve chtění také myšlení a cítění.

Pokračovat na kapitolu Sociální trojčlennost »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R