Anthroposofická společnost v České republice

Knižní novinky

Každoročně vydáváme v našem nakladatelství několik nových knižních titulů - zejména české překlady knih Rudolfa Steinera a Sergeje O. Prokofjeva. Prohlédněte si naše nejnovější knihy. Pokud si chcete některý z titulů zakoupit, postupujte podle instrukcí uvedených zde.

Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím

Autor: Sergej O. Prokofjev
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2022
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 280
Překlad: Věra Zoubková
Cena: 300,- Kč

Tak jako ostatní autorovy knihy slouží i tato především jako podnět k dalšímu prohloubení tématu, které bezpochyby patří k nejdůležitějším tématům z anthroposofie.

Z OBSAHU
Meditace Základního kamene:
- a bytost Anthroposofia
- a kosmické působení hierarchií
- a vnitřní svět hierarchií
- a nebeská příprava anthroposofie
- a vytváření lidské karmy
- a spojení proudu rosikruciánského a michaelského
- a Vánoční sjezd a nadsmyslové Mystérium Golgoty
- jako cesta do chrámu Nových mystérií
- v eurytmii a mystérium dvou chlapců Ježíšů
- jako esoterický zdroj konstituce Anthroposofické společnosti
- a příprava duchovního přijímání v rosikruciánském proudu a proudu grálském
- a tři duchovní zdroje anthroposofie

Z PŘEDMLUVY SERGEJE O. PROKOFJEVA
„Tato práce je jak doplněním tak i dalším rozvinutím toho, co bylo řečeno v knize „Kéž to slyší lidé“. Mystérium Vánočního sjezdu. (...) Celek je pokusem uvést do podstaty nových křesťanských mystérií, která založil Rudolf Steiner na Vánočním sjezdu. Po přečtení této práce může u čtenáře vyvstat otázka, jak je možné, že týž text Meditace Základního kamene může být vysvětlován tak různým způsobem. Odpověď vyplyne, když si uvědomíme, že text má na základě své duchovně-mantrické povahy charakter praobrazu, a proto je jakýmsi klíčem k nejrůznějším oblastem světového a lidského bytí. Nebo řečeno příměrem: Podle toho, které duchovní dveře jsou tímto klíčem otevřeny, dospíváme k tomu či onomu rezultátu a týž řádek Meditace se stává odpovědí na nejrůznější otázky.“

A Země se stane Sluncem

Autor: Sergej O. Prokofjev
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2021
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 540
Překlad: Alois Bauer
Cena: 550,- Kč

Kniha je bezprostředním pokračováním díla „Mystérium zmrtvýchvstání ve světle anthroposofie“. I zde se autor snaží nalézat odpovědi na otázky z oblasti anthroposofické kristologie, kterou považuje za nejdůležitější oblast anthroposofie. Zabývá se sedmi tématy: Božská a lidská podstata v Kristu Ježíši - Boží Syn a Syn člověka, Sluneční mystérium poslední večeře, Krev Grálu a její esoterický význam, Kříž na Golgotě a světový strom, Zjevení mrtvých v Matoušově evangeliu, Světový osud zla, Páté evangelium a současné poznání Krista.

Kristus a duchovní svět

Autor: Rudolf Steiner
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2021
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 120
Katalog: GA 149
Překlad: Věra Zoubková, paní Brandlová
Cena: 170,- Kč

Šest přednášek, které pronesl Rudolf Steiner v Lipsku na přelomu let 1913/1914. Vysvětluje v nich význam gnosticismu a legendy o Svatém Grálu v dějinách lidstva - například to, jak „hvězdné písmo“ souvisí s Parsifalovým tajemstvím. Poukazuje také na rozsáhlý vliv astrologických a jasnovidných proroctví Sybil v řecko-římském světě a porovnává jejich zjevení se zjeveními starověkých hebrejských proroků.

Rudolf Steiner a Mistři esoterního křesťanství

Autor: Sergej O. Prokofjev
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2020
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 360
Překlad: Alois Bauer
Cena: 280,- Kč

Od počátku je spojeno s lidstvem sedm Mistrů esoterického křesťanství a budou ho v jeho vývoji doprovázet po celou budoucnost: Manes, Zarathustra (Mistr Ježíš), Skythianos, Gautama Buddha, Maitreya bodhisattva, Novalis a Christian Rosenkreutz. Na otázku, jaké zvláštní postavení zaujímá v tomto sedmičlenném kosmu Rudolf Steiner, dává Sergej Prokofjev odpověď ve své práci. Současně se také jedná o karmickou biografii individuality Rudolfa Steinera a vylíčení jeho cesty zasvěcení. Už ve své první knize „Rudolf Steiner a založení nových mystérií“ položil Sergej Prokofjev otázku týkající se mysterijního jména Rudolfa Steinera, tehdy ale odpověď zůstala otevřená. Zde se autor znovu zabývá tímto tématem.


Připravujeme k vydání:

Sergej O. Prokofjev - „Kéž to slyší lidé“. Mystérium Vánočního sjezdu

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R