Anthroposofická společnost v České republice

Nakladatelství anthroposofické literatury

Anthroposofická literatura vychází v níže uvedených nakladatelstvích. S dostupnými knihami se můžete seznámit (případně je zakoupit) na webových stránkách jednotlivých nakladatelství. Díla vydaná již zaniklými nakladatelstvími jsou dnes k sehnání v antikvariátech, některá z nich nabízí ke koupi na svém webu nakladatelství Franesa. Pokud se vám knihy nepodaří sehnat, nezbývá než vás odkázat na veřejné knihovny, které jsou anthroposofickou literaturou díky obětavé činnosti některých anthroposofů poměrně dobře zásobeny.

Nakladatelství Athroposofické společnosti - edice STUDIUM

Nakladatelství působí při Pobočce Anthroposofické společnosti Písek. Zprvu vydávalo ve formě brožur jednotlivé přednášky Rudolfa Steinera. Tímto způsobem zde postupně vyšlo několik kompletních cyklů GA. Od roku přešlo nakladatelství na vydávání knih - především Rudolfa Steinera a Sergeje O. Prokofjeva. Informace o knihách a brožurách nakladatelství naleznete v sekci Prodej publikací.

Telefon: + 420 728 268 673
Web: www.anthroposof.cz
E-mail: studium@anthroposof.cz

Nakladatelství FRANESA

Nakladatelství FRANESA bylo založeno na podzim roku 2017. Vydává anthroposofickou literaturu. Na webové stránce nakladatelství najdete anthroposofické (a spřízněné) knihy od různých vydavatelů.

FRANESA s.r.o.
Lelekovice 755e
66431 Lelekovice

Telefon:  + 420 603 101 132
Web: www.franesa.cz
E-mail: franesa@franesa.cz

Nakladatelství MICHAEL

Nakladatelství MICHAEL je členem kruhu anthroposoficky zaměřených nakladatelů a vydavatelů.

Nakladatelství MICHAEL
Dr. Aleš Musil
Svatý Kopeček u Olomouce
Lumiérů 33
772 00 Olomouc - Samotišky

Telefon: + 420 732 786 810
Web: www.michael.webz.cz
E-mail: nakladatelstvi.michael@atlas.cz

Nakladatelství FABULA

Nakladatelství FABULA vydává anthroposofickou literaturu Rudolfa Steinera a dalšich autorů se zaměřením na duchovní rozvoj osobnosti člověka, waldorfskou pedagogiku, psychologii dětí a mládeže, zdravou výživu, alternativní medicinu, péči o fyzické i duševní zdraví, zdravý životní styl, ekonomii a knihy pro děti a mládež.

Nakladatelství FABULA
Dr. Hana Jankovská
Přátelství 1370
753 01 Hranice

Telefon:  + 420 724 251 272 (Michal Jankovský)
Web: www.fabula.cz
E-mail: fabula.jank@gmail.com

Nakladatelství OPHERUS

Nakladatelství a vydavatelství OPHERUS  působí od roku 1998. Je členem Kruhu antroposoficky orientovaných nakladatelů a vydavatelů. Zaměřujeme se zejména na publikace o waldorfské pedagogice (www.iwaldorf.cz).

Nakladatelství OPHERUS
Petr Šimek
Nová Ves nad Popelkou 57
512 71 Nová Ves nad Popelkou

Telefon: + 420 739 460 931
Web: www.opherus.cz
E-mail: p.simek@tiscali.cz

Nakladatelství SOPHIA

Nakladatelství SOPHIA pod vedením Emila Páleše a Ericha Šašinky vydávalo nejdříve zčásti české a zčásti slovenské překlady knih Rudolfa Steinera. V současnosti se soustředí na vydávání děl Emila Páleše (Angelologie dějin).

SOPHIA
P. O. Box 151
810 00 Bratislava 1

Telefon:  0904/682 768
Web: www.sophia.sk
E-mail: info@sophia.sk

Nakladatelství ÉÓS

Již neaktivní nakladatelství. V první polovině 90. let vydalo toto pražské nakladatelství P. Maráška a L. Procházky několik anthroposofických publikací. Například knížku "Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi" od nizozemské autorky W. Schilthusiové nebo dílo "Evropa v novém světle" od nizozemce H. Salmana.

Nakladatelství IOANES

Již neaktivní nakladatelství. Nakladatelství V. Nejedla se stalo do jisté míry nástupnickým nakladatelstvím Baltazaru. Věnovalo se v první řadě vydávání kristologických děl Rudolfa Steinera ("Od Ježíše ke Kristu", "Janovo evangelium", "Markovo evangelium",...). Jeho poslání se naplnilo odchodem V. Nejedla z fyzických plání a jeho činnost postupně ustala.

Nakladatelství BALTAZAR

Již neaktivní nakladatelství. Nakladatelství bylo vedeno M. Opavským, českým emigrantem žijícím ve Felbachu u Stuttgartu. Po revolučních změnách roku 1989 v České republice se jako první chopilo vydávání anthroposofických knih. Činnost Baltazaru byla nesmírně důležitá pro nastartování anthroposofické práce u nás.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R