Anthroposofická společnost v České republice

Knižní novinky

Každoročně vydáváme v našem nakladatelství několik nových knižních titulů - zejména české překlady knih Rudolfa Steinera a Sergeje O. Prokofjeva. Prohlédněte si naše nejnovější knihy. Pokud si chcete některý z titulů zakoupit, postupujte podle instrukcí uvedených zde.

Předstupně Mystéria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2020
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 160
Katalog: GA 152
Překlad: Bohumil Hromádka
Cena: 240,- Kč

Rudolf Steiner v deseti přednáškách z roku 1913 líčí vztah ke Kristu a duchovním světům a dává ho do souladu ke vztahu s duchem doby, archandělem Michaelem. Poprvé zde otevřeně odhaluje „Michaelovu školu“ a interpretuje anthroposofii jako pozemskou zástupkyni archanděla Michaela. Klade také důraz na Mystérium Golgoty jako na jedinečnou událost v dějinách lidstva. Základním poselstvím knihy je apel na překonání egoismu jako předpoklad pro obnovení mravního života lidstva.

Nebeská Sofie a bytost Anthroposofie

Autor: Sergej O. Prokofjev
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2020
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 316
Překlad: Alois Bauer
Cena: 300,- Kč

Kniha je vyvrcholením pětadvaceti let práce autora s duchovním impulsem Rudolfa Steinera. Je založena na zkušenostech Sergeje O. Prokofjeva s živou bytostí, která pracuje ve vyšších světech pro dobro pozemského vývoje. Tato bytost, Anthroposofie, není pouhým poetickým obrazem nebo abstraktním pojmem, ale skutečnou duchovní entitou, která přináší lidem dvacátého století nové zjevení nebeské Sofie…

Sousoší Rudolfa Steinera

Autor: Sergej O. Prokofjev
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2019
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 160
Překlad: Alois Bauer
Cena: 260,- Kč

Kniha popisuje bohatou symboliku monumentální, devět a půl metru vysoké dřevěné plastiky Reprezentant lidství, kterou vytvářel Rudolf Steiner společně s britskou sochařkou Edith Maryon od roku 1914 až do své smrti v roce 1925. Dílo znázorňuje postavu Krista stojícího mezi bytostmi Lucifera a Ahrimana a je „korunou“ stavby Goetheana ve švýcarském Dornachu. Kniha vyšla ke 150. výročí narození Rudolfa Steinera.

Kristus a lidská duše

Autor: Rudolf Steiner
Vydavatel: Anthroposofická společnost, edice Studium
Rok vydání: 2019
Rozměr: A5, tvrdá vazba
Počet stran: 228
Katalog: GA 155
Překlad: Luděk Přikryl, Václav Jakubec, Ferdinand Hudeček
Cena: 200,- Kč

Cyklus deseti přednášek. Dvě přednášky O smyslu života se uskutečnily v Kodani v květnu roku 1912. Další proběhly ve švédském Norrköpingu v květnu roku 1912 a v červenci roku 1914: Teosofická morálka (tři přednášky), Kristus a lidská duše (čtyři přednášky) a přednáška Anthroposofie a křesťanství. Rudolf Steiner zde hovoří mimo jiné o smyslu existence, o instinktivní morálce a morálních principech, činnosti Františka z Assisi v souvislosti s jeho dřívější inkarnací, o budoucím působení Kristova impulsu i o spojení kosmického Krista s pozemským lidstvem v mystériu na Golgotě.

Připravujeme k vydání:

Sergej O. Prokofjev: A Země se stane Sluncem

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R