Anthroposofická společnost v České republice

Anthroposofické rozhledy

Anthroposofické rozhledy vycházejí čtyřikrát ročně v rozsahu kolem padesáti stran a přinášejí i dosud nezveřejněné překlady textů Rudolfa Steinera a dalších anthroposofů.

Jako svůj tiskový orgán je v roce 1935 začal vydávat pražský spolek Anthroposofická Jednota – s podtitulem časopis pro pěstování anthroposofie a spřízněných snah. Vycházely pětkrát ročně v rozsahu dvanácti stran a přinášely především články na pokračování s ústředními tématy duchovní vědy. Informovaly také o přednáškách a dalších aktivitách Anthroposofické Jednoty, otiskovaly seznam Steinerových děl a recenze na zahraniční antroposofické knihy. Časopis vycházel do konce roku 1938, kdy byla činnost Anthroposofické Jednoty přerušena nacistickou okupací. Až po více než půlstoletí, v roce 1990, začala nově konstituovaná Anthroposofická společnost vydávat periodikum Anthroposofické rozhledy, které na výše zmíněný stejnojmenný časopis volně navazovaly.

Roční předplatné:
Elektronická verze 200 Kč
Tištěná verze 400 Kč

Jednotlivé číslo:
Elektronická verze 50 Kč
Tištěná verze 100 Kč

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím emailu rozhledy@anthroposof.cz.

Soubory ke stažení:

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R