Anthroposofická společnost v České republice


„Kontinuita práce, a to i ve vnějších formách, má být zachována, aby nedošlo k rozštěpení a nemohlo dojít k odtržení anthroposofické moudrosti od osobnosti Dr. Steinera. Neboť tak by byla jednou jeho vlastní slova: Já mám opustit jen fyzický svět, ale podaří-li se odpůrčím mocnostem Anthroposofi i ode mne odtrhnout, v tom smyslu, že učení bude dáno širokým masám, bez povědomí o mně, tak že zpovrchní, pak se stane to, čeho chtěly dosáhnout ahrimanské bytosti.“ 

Ita Wegmanová, „Členům“ 28. června 1925

Rudolf Steiner

více o Anhroposofické společnosti v ČR

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: 1129919004 / 2700

Právní forma: společnost je spolek
zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R

Internetové stránky společnosti - M. Wimmer - 733143144
Dotazy k prostoru v Hošťálkově řeší Jiří Friedel - 246030358