Anthroposofická společnost v České republice


„Kontinuita práce, a to i ve vnějších formách, má být zachována, aby nedošlo k rozštěpení a nemohlo dojít k odtržení anthroposofické moudrosti od osobnosti Dr. Steinera. Neboť tak by se jednou naplnila jeho vlastní slova: Já mám opustit jen fyzický svět, ale podaří-li se odpůrčím mocnostem Anthroposofi i ode mne odtrhnout, v tom smyslu, že učení bude dáno širokým masám, bez povědomí o mně, tak že zpovrchní, pak se stane to, čeho chtěly dosáhnout ahrimanské bytosti.“ 

Ita Wegmanová, „Členům“ 28. června 1925

Rudolf Steiner

Poslání a cíle Anthroposofické společnosti


Anthroposofická společnost je dobrovolným, otevřeným a nezávislým sdružením občanů. Spolu s obdobnými společnostmi v jiných zemích se hlásí ke Všeobecné antroposofické společnosti, založené na Vánočním sjezdu 1923/24 a k jejímu centru, Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu ve Švýcarsku.
Je nezávislá na politických hnutích, na státních a hospodářských orgánech. Klade si za úkol pečovat o poznatky anthroposofie, seznamovat s nimi veřejnost a uplatňovat podněty anthroposofie v různých oborech života. V této souvislosti odmítá dogmata i sektářství všeho druhu.

Více o Anthroposofické společnosti

Anthroposofická témata


Anthroposofická společnost v ČR spolu s dalšími subjekty uplatňuje anthroposofii v mnoha odvětvích lidské činnosti - např. ve waldorfské pedagogice, v lékařství, biodynamickém zemědělství, terapeutické péči o postižené, architektuře, v řadě uměleckých oborů a dokonce i v ekonomické sféře. Jsme otevřeni další spolupráci. Podívejte se na jednotlivá témata a v případě zájmu nás kontaktujte.

Aktivity Anthroposofické společnosti


Přednášky, konference a setkání

Přednášky, konference a setkání

Pořádáme přednášky, konference a setkání, zaměřené na prohlubování myšlenek anthroposofie a jejich působení na lidský život a okolní svět.


Kalendář akcí
Pobočky, iniciativy a studijní skupiny

Pobočky, iniciativy a studijní skupiny

Působíme v řadě poboček, menších iniciativách a studijních skupinách po celé České republice, které se věnují studiu a aplikování duchovní vědy.


Seznam poboček
Prodej knih, brožur a časopisů

Prodej knih, brožur a časopisů

Vydáváme knihy, brožury a časopis Anthroposofické rozhledy. Prohlédněte si naši nabídku Prodeje knih a v případě zájmu si je objednejte.


Prodej knih
Materiály v elektronické podobě

Materiály v elektronické podobě

Přečtěte si vybrané články s anthroposofickou tématikou. Pro přístup k textům pro členy AS je nutné přihlášení do sekce Intranetu.


Online materiály

Přejeme krásný nový rok 2020.


Probíhá aktualizace stránek.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R