Anthroposofická společnost v České republice


„Kontinuita práce, a to i ve vnějších formách, má být zachována, aby nedošlo k rozštěpení a nemohlo dojít k odtržení anthroposofické moudrosti od osobnosti Dr. Steinera. Neboť tak by se jednou naplnila jeho vlastní slova: Já mám opustit jen fyzický svět, ale podaří-li se odpůrčím mocnostem Anthroposofi i ode mne odtrhnout, v tom smyslu, že učení bude dáno širokým masám, bez povědomí o mně, tak že zpovrchní, pak se stane to, čeho chtěly dosáhnout ahrimanské bytosti.“ 

Ita Wegmanová, „Členům“ 28. června 1925

Rudolf Steiner

více o Anhroposofické společnosti v ČR

Poslání a cíle společnosti


„Anthroposofická společnost je dobrovolným, otevřeným a nezávislým spolkem občanů. Spolu s obdobnými společnostmi v jiných zemích se hlásí ke Všeobecné anthroposofické společnosti, založené na Vánočním sjezdu 1923/24 a k jejímu centru, Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu ve Švýcarsku. Je nezávislá na politických hnutích, na státních a hospodářských orgánech. Klade si za úkol pečovat o poznatky anthroposofie, seznamovat s nimi veřejnost a uplatňovat podněty anthroposofie v různých oborech života. V této souvislosti odmítá dogmata i sektářství všeho druhu.

Plnění svých úkolů zajišťuje: studiem v pobočkách, v pracovních skupinách a iniciativách pořádáním přednášek, kurzů, seminářů, uměleckých pořadů a výstav vydáváním a šířením tiskovin, periodik a knih. Svou činnost vyvíjí na území České republiky.“

Ze stanov Anthroposofické společnosti v České republice

Anthroposofická témata

Aktivity společnosti


Přednášky, konference a kulturní akce

Přednášky, konference a kulturní akce

Pravidelná přednášky věnujeme anthroposofickým tématům i aktuálním společenským otázkám.

Zobrazit kalenář
Pobočky, iniciativy a pracovní skupiny

Pobočky, iniciativy a pracovní skupiny

V České republice existuje řada skupin, které se věnují studiu nebo se zaměřují na nějaký praktický úkol.


Zobrazit seznam poboček
Knihovna, prodej publikací

Knihovna, prodej publikací

Členové společnosti si mohou zapůjčit knihy a nebo zakoupit vybrané tituly nakladatelství STUDIUM.


Prodej publikací
Materiály dostupné v elektronické podobě

Materiály dostupné v elektronické podobě

Členové společnosti mají přístup k elektronické podobně některých přednášek a případně k dalším materiálům.


Zobrazit materiály

Konference Růže kříž 4-6. října 2019


Dovolujeme si připomenout blížící se konferenci Růže a kříž v Evropě, která se koná 4-6. října 2019 v Praze. Hlavním tématem letošního setkání je „Boj o Duši vědomou ve 21. století“. Podrobnosti a přihlášku naleznete na stránkách konference. Přihlášky zasílejte do konce září.

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R