Anthroposofická společnost v České republice

Anthroposofická témata

Anthroposofická společnost v ČR spolu s dalšími subjekty uplatňuje anthroposofii v mnoha odvětvích lidské činnosti - např. ve waldorfské pedagogice, v lékařství, biodynamickém zemědělství, terapeutické péči o postižené, architektuře, v řadě uměleckých oborů a dokonce i v ekonomické sféře.

Akademie sociálního umění Tabor

Studium léčebné pedagogiky, sociálně umělecké terapie, waldorfské pedagogiky a oboru slovo, řeč a divadlo. Denní a dálkové studium a jednoleté orientační studium denní i dálkové. Akademie vznikla jako samostatná škola, jejímž cílem je výchova v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a vlastní prožitek v oblasti sociální problematiky v nejširším slova smyslu. Tato výchova se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků ze školy a sebepoznáním jednotlivých studentů. Studium je zaměřeno na probuzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění a snaží se rozvinout tvůrčí schopnosti člověka.Opírá se o trojčlenný pohled na člověka jako bytost fyzickou, duševní a duchovní.

AKADEMIE SOCIÁLNÍHO UMĚNÍ TABOR
Španělská 10
120 00 Praha 2

Web: www.akademietabor.cz 
E-mail: posta@akademietabor.cz

Camphill České Kopisty

Na počátku roku 1999 vzniklo občanské sdružení Camphill České Kopisty, které usiluje o vytvoření léčebně pedagogického domova typu camphill v České republice. Chce realizovat myšlenku léčebně pedagogického domova pro mentálně postižené. Činnost bude závislá na finančních možnostech a bude zahrnovat především rekonstrukci stávající budovy a stavbu budov nových, postupnou přípravu pro přijetí mentálně postižených lidí a rozjezd zemědělské biodynamické činnosti.

CAMPHILL NA SOUTOKU, z.s.
České Kopisty 6
412 01 Terezín

Web: http://www.camphill.cz/
E-mail: camphill@camphill.cz

Nadace Tábor, Centrum Tábor

My lidé se potřebujeme navzájem ke společnému životu se všemi našimi nejrůznějšími povahami, stářím, schopnostmi a postiženími. Potřebujeme vědomí kontinuity celého našeho života od dětství do stáří a musíme být schopni cítit a prožít místa, na kterých je nám žít. Toto platí především pro tzv. postižené lidi (s vrozenými vadami, vývojovými problémy a duševními poruchami) i pro lidi, kteří jsou postiženi tíží osudu či doby (výchovné problémy, závislost na alkoholu či drogách, lidé v krizích, vyčerpaní se syndromem vyhořelosti – Burn-out-Syndrom). Z těchto poznatků si Nadace TÁBOR stanovila úlohu tuto problematiku prohloubit studiem a jednotlivými metodami "obsáhnout". Toto vzdělávání probíhá pod vedením PhDr. Anežky Janátové. Nyní, po více než 10 letech, pracuje už velký počet absolventů v sociální oblasti. Naučili se najít svůj střed a formulovat smysl vlastního života; zkoušejí tedy pracovat s jednostranností bližních.

NADACE TÁBOR
Nová Ves nad Popelkou 57
512 71 Nová Ves nad Popelkou

Web: http://www.nadacetabor.cz/
E-mail: posta@nadacetabor.cz

Další odkazy na stránky s Anthroposofickou a podobnou tématikou

LÉČEBNÁ PEDAGOGIKA
http://www.lecebnapedagogika.org/spolek Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR

ANTHROPOSOFICKÁ MEDICÍNA
http://antroposofickamedicina.cz/ Anthroposofická medicína v ČR
https://www.kpramenumzdravi.cz/ Vzdělávací konference, koncepce anthroposofické medicíny

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA
http://www.iwaldorf.cz/ Waldorfské školství v ČR
http://www.awaldorf.cz/ Akademie waldorfské pedagogiky
https://nfwaldorf.webnode.cz/ Nadační fond Waldorf
http://www.iwaldorf.sk/ Waldorfské školství na Slovensku
http://www.apsws.iwaldorf.sk/ Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12663174670-waldorfska-skola/ Dokumentární film "Waldorfská škola" (2019)

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
https://www.biodynamika.info/ Biodynamické zemědělství v ČR
https://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi Svobodný statek na soutoku
https://www.demeter.net/ Biodynamické zemědělství - ochranná známka Demeter (anglicky)

PŘÍRODNÍ VĚDY

SOCIÁLNÍ TROJČLENNOST
http://trojclennost.cz/ Sociální trojčlennost
http://www.dreigliederung.de Trojčlennost sociálního organismu (německy)

UMĚNÍ A EURYTMIE
http://www.eurytmie.cz/ Eurytmie v ČR
https://www.studium-eurytmie.cz/ Pro zájemce o vzdělávání v oblasti pohybového umění eurytmie

OBEC KŘESŤANŮ
http://www.obec-krestanu.cz/ Obec křesťanů v České republice
http://praha.obec-krestanu.cz/ Sbor Obce křesťanů v Praze
http://pardubice.obec-krestanu.cz/ Sbor Obce křesťanů v Pardubicích
https://www.spolocenstvokrestanov.sk/ Sbor Obce křesťanů na Slovensku
http://oas.obec-krestanu.cz Sborník Obce křesťanů „Okruh a střed“
https://anthrowiki.at/Christengemeinschaft Informace o celosvětové Obci křesťanů
https://christengemeinschaft-international.org/ Webové stránky o celosvětové Obci křesťanů

https://eliant.eu/cz/home/ Evropská aliance zastupující iniciativy aplikované anthroposofie

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R