Anthroposofická společnost v České republice

Svobodná vysoká škola pro duchovní vědu

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel. +41 61 706 43 09
hochschule@goetheanum.ch
www.goetheanum.org

Svobodná vysoká škola pro duchovní vědu nebo-li Freie Hochschule für Geisteswissenschaft je "duší" Všeobecné anthroposofické společnosti, která sídlí v Goetheanu v Dornachu. Jejím cílem je pokračovat v duchovním výzkumu antroposofie. Studium se opírá o tzv. třídní hodiny, které vytvořil Rudolf Steiner pro první členy školy. Škola byla založena po ustavení Anthroposofické společnosti na Vánočním sjezdu na přelomu let 1923/24. Cílem bylo rekonstruovat Esoterickou školu, kterou R. Steiner provozoval ve třech třídách od roku 1904 až do vypuknutí první světové války v roce 1914, a přidat umělecké a vědecké sekce. Byl to mimořádný krok. Zatímco esoterická škola byla podle okultní tradice provozována jako tajná a věděli o ní tedy pouze ti, kteří byli osobně pozváni k účasti, existence Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu byla od samého počátku zakotvena ve veřejně přístupných stanovách Anthroposofické společnosti. Stejně jako bývalá esoterická škola měla Svobodná vysoká škola probíhat ve třech třídách. V důsledku Steinerovy těžké nemoci na podzim roku 1924 a jeho smrti 30. března 1925 však byla založena pouze první třída.

Dnes je Svobodná vysoká škola rozdělena na všeobecnou antroposofickou a deset tematických sekcí:

Všeobecná anthroposofická sekce

https://goetheanum.co/de/hochschule/allgemeine-anthroposophische-sektion

Sekce pro mládež

Tel. +41 61 706 43 91
mail@youthsection.org
https://www.youthsection.org/

Matematicko - astronomická sekce

Rüttiweg 45
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 44 20
Fax +41 61 706 44 23
mas@goetheanum.ch
www.mas.goetheanum.org

Přírodovědecká sekce

Hügelweg 59
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 42 10
Fax +41 61 706 42 15
science@goetheanum.ch
http://www.forschungsinstitut.ch/

Zemědělská sekce

Hügelweg 59
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 42 12
Fax +41 61 706 42 15
landwirtschaft@goetheanum.ch
https://www.sektion-landwirtschaft.org/

Sekce pro výtvarná umění

Rüttiweg 45
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 41 37
Fax +41 61 706 44 01
sbk@goetheanum.ch
https://sbk.goetheanum.org/

Sekce pro mluvená a hudební umění

Rüttiweg 45
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 43 59
Fax +41 61 706 42 25
srmk@goetheanum.ch
https://srmk.goetheanum.org/

Sekce pro krásné vědy

Rüttiweg 45
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 43 82
Fax +41 61 706 44 28
ssw@goetheanum.ch
https://ssw.goetheanum.org/

Sekce pro sociální vědy

Rüttiweg 45
4143 Dornach/Schweiz
Tel. +41 61 706 43 24/26
Fax +41 61 706 43 14
sektion.sozialwissenschaften@goetheanum.ch
https://sozial.goetheanum.org/

Pedagogická sekce

Tel +41 61 706 43 15
Fax +41 61 706 44 74
paed.sektion@goetheanum.ch
https://www.goetheanum-paedagogik.ch/

Lékařská sekce

Tel: +41 61 706 42 90
Fax +41 61 706 42 91
info@medsektion-goetheanum.ch
https://medsektion-goetheanum.org/anthroposophische-medizin/

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R