Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Nejbližší události

PREZENTACE ZÁMĚRŮ SPOLKU SRDEVČELE S POZEMKEM V HORNÍCH POČERNICÍCH

Srdcevčele spolek | 26. 09. 2023 18:00 - 03. 05. 2023 19:00 | Praha, Hošťálkova 392/1d | Prezentace

Prezentace záměrů spolku Srdevčele s pozemkem v Horních Počernicích.

Detail akce

VALNÁ HROMADA ANTHROPOSOFICKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Anežka Janátová PhDr. | 14. 10. 2023 10:00 - 03. 09. 2023 14:00 | Praha, Hošťálkova 392/1d | Setkání

Valná hromada se koná v sobotu 10. října 2023 od 10 hodin v sídle Anthroposofické společnosti, Hošťálkova 392/1d, Praha 6.

Detail akce

ODVAHA K BIOLOGICKODYNAMICKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ

René Becker | 17. 10. 2023 18:00 - 17. 10. 2023 19:00 | Praha, Hošťálkova 392/1d | přednáška

Na pozvání zemědělské sekce Antroposofické společnosti v ČR navštíví naši republiku zemědělec a předseda Anthroposofické společnosti Francie, monsieur RENÉ BECKER. Setká se s anthroposofickými zemědělci, se členy biologickodynamického spolku a plánuje se také návštěva jedné z waldorfských škol. Dne 17. října 2023 vystoupí s přednáškou ODVAHA K BIOLOGICKODYNAMICKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ v sídle Anthroposofické společnosti v ulici Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 – Břevnov.

Detail akce

POVÍDÁNÍ O ZEMI

Jaroslav Lenhart | 24. 10. 2023 18:00 - 24. 10. 2023 19:00 | Praha, Hošťálkova 392/1d | přednáška

Vztah Země a člověka je velmi silně zatížen nepochopením základních principů, které jsou popsány v anthroposofii, ale neřídíme se jimi. Kam se ubírá naše zemědělství? Kdo je to zemědělec? Proč máme málo biodynamických hospodářství?
Jaroslav Lenhart je výraznou osobností, spojenou s Camphillem na soutoku, z.s. a jeho sesterskou organizací, Svobodným statkem na soutoku (více viz https://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi/o-nas/lide-na-statku).
Přednáška z cyklu veřejných přednášek v prostorách Anthroposofické společnosti v Hošťálkově 392/1d v Praze.
Tyto přednášky jsou volně přístupné, vstupné je dobrovolné.

Detail akce

ČLENSKÁ SOBOTA

Účastníci setkání | 04. 11. 2023 10:00 - 04. 11. 2023 14:00 | Praha, Hošťálkova 392/1d | Setkání

Členská sobota zahrnuje tuto práci:
- Studium Vůdčích myšlenek Rudolfa Steinera.
- Odpolední přednášky na různá témata. Tyto přednášky jsou určeny i členům, kteří se dopolední práce neúčastní.

Intenzívní individuální práce je podkladem pro naši práci společnou, k níž může každý přispět svými poznatky a otázkami.

Všechny výše uvedené texty mají svůj základ ve Vánočním sjezdu 1923/1924, během kterého otevřel Rudolf Steiner světu nová křesťansko-rosikruciánská mysteria. Moderní kult a myšlenku nového duchovního společenství jasně uchopit a trvale si zpřítomňovat, to si klademe jako svůj hlavní úkol.

Detail akce

MEDITOVÁNÍ MANTRICKÝCH TEXTŮ A TAKÉ AKTUALITY DNEŠNÍ ASTROFYZIKY

Zdeněk Kalva CSc. | 07. 11. 2023 18:00 - 07. 11. 2023 19:00 | Praha, Hošťálkova 392/1d | přednáška

Přednáška Zdeňka Kalvy z cyklu veřejných přednášek v prostorách Anthroposofické společnosti v Hošťálkově 392/1d v Praze.
Tyto přednášky jsou volně přístupné, vstupné je dobrovolné.

Detail akce

KONFERENCE RŮŽE A KŘÍŽ V EVROPĚ

Markus Osterrieder, Richard Ramsbotham, Terry Boardman, Anežka Janátová PhDr. | 17. 11. 2023 09:00 - 19. 11. 2022 14:30 | Praha, Mezi rolemi 8 | Konference

Srdečně vás zveme k účasti na 13. ročníku konference RŮŽE A KŘÍŽ V EVROPĚ, který se bude konat ve dnech 17. - 19. listopadu 2023.

Setkáte se opět našimi přednášejícími PhDr. Anežkou Janátovou, Markusem Osterriederem, Richardem Ramsbothamem a Terry Boardmanem.

Mimo jiné se můžete se těšit na následující témata:
• Duch času
• Boj o bdělé vědomí
• Tři dávní králové a sluneční démon,
1973-2023 • Impuls Růže a kříže, 13/14. století a současnost
• Boj o ducha ve středověku v souvislosti se současnými událostmi
• Konflikt východu a západu, role Evropy
• Jaké otázky a jaké sémě vzešly z Vánočního sjezdu v roce 1923

Podrobnější informace o konferenci Růže a kříž 2023 najdete již brzy na www.rose-cross.cz

Detail akce

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R