Anthroposofická společnost v České republice

Eurytmie

Eurytmie je pohybové umění, které vzniklo na začátku 20. století z potřeby nově uchopit jednotlivé fenomény řeči a hudby pomocí lidského těla, v době hledání nových výrazových prostředků a možností pohybu.

Během dalších desetiletí se eurytmie rozvinula do pedagogické a terapeutické podoby a našla si své místo i v podnikatelské sféře. Jedinečnost eurytmie je dána tím, že podstata gest a pohybových forem vychází z objektivních souvislostí určených povahou řeči, hudby, sociálního společenství či dispozic člověka.

Co eurytmie přináší?

Jako umění zprostředkovává ojedinělý umělecký zážitek, vycházející z podstaty hudby (tónová eurytmie) a slova (hlásková eurytmie). Divákovi přináší jedinečný pohled na souhru duševních aspektů, které mají svůj výraz v kvalitě myšlení, cítění a vůle propojených do harmonického celku. Její užití v pedagogice rozvíjí vnitřní potenciál dítěte, vede k rozvoji samostatnosti myšlení a k rozvoji kreativních dovedností, usnadňuje soustředění, vede jak k praktickému, tak i obraznému myšlení. Podniková eurytmie stimuluje tvůrčí potenciál a kreativitu zaměstnanců, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti. Provádění eurytmie například předchází syndromu vyhoření. Cílem léčebné eurytmie je pomoci klientům v tom, aby podnítili své autoregulační schopnosti, a našli tak cestu k uzdravení. Výrazně pomáhá i v oblasti léčebné pedagogiky.V každém věku napomáhá dobré orientaci v prostoru, schopnosti časové souslednosti, při koordinaci pohybu, předchází tělesné a duševní ztuhlosti. Vede člověka k prožitku krásy (předpona eu- znamená v řečtině „krásný“).
___
Tento text je převzatý ze stránek profesního spolku Euythmea, který v České republice zaštiťuje profesionální práci eurytmistů a kvalitu poskytovaných služeb v oblast eurytmie. Více o problematice eurytmie se dozvíte na stránkách spolku Eurythmea.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R