Anthroposofická společnost v České republice

Eurytmie

Eurytmie je pohybové umění, které vzniklo na začátku 20. století z potřeby nově uchopit jednotlivé fenomény řeči a hudby pomocí lidského těla, v době hledání nových výrazových prostředků a možností pohybu.

Během dalších desetiletí se eurytmie rozvinula do pedagogické a terapeutické podoby a našla si své místo i v podnikatelské sféře. Jedinečnost eurytmie je dána tím, že podstata gest a pohybových forem vychází z objektivních souvislostí určených povahou řeči, hudby, sociálního společenství či dispozic člověka.

Co eurytmie přináší?

Jako umění zprostředkovává ojedinělý umělecký zážitek, vycházející z podstaty hudby (tónová eurytmie) a slova (hlásková eurytmie). Divákovi přináší jedinečný pohled na souhru duševních aspektů, které mají svůj výraz v kvalitě myšlení, cítění a vůle propojených do harmonického celku. Její užití v pedagogice rozvíjí vnitřní potenciál dítěte, vede k rozvoji samostatnosti myšlení a k rozvoji kreativních dovedností, usnadňuje soustředění, vede jak k praktickému, tak i obraznému myšlení. Podniková eurytmie stimuluje tvůrčí potenciál a kreativitu zaměstnanců, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti. Provádění eurytmie například předchází syndromu vyhoření. Cílem léčebné eurytmie je pomoci klientům v tom, aby podnítili své autoregulační schopnosti, a našli tak cestu k uzdravení. Výrazně pomáhá i v oblasti léčebné pedagogiky.V každém věku napomáhá dobré orientaci v prostoru, schopnosti časové souslednosti, při koordinaci pohybu, předchází tělesné a duševní ztuhlosti. Vede člověka k prožitku krásy (předpona eu- znamená v řečtině „krásný“).
___
Tento text je převzatý ze stránek profesního spolku Euythmea, který v České republice zaštiťuje profesionální práci eurytmistů a kvalitu poskytovaných služeb v oblast eurytmie. Více o problematice eurytmie se dozvíte na stránkách spolku Eurythmea.

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R