Anthroposofická společnost v České republice

Sedm článků lidské bytosti

Jak Steiner uvádí, jsou články lidské bytosti tam, kde tělesné přechází do duševního a duševní do duchovního, spolu těsně spojeny, takže duševní či astrální tělo a duše pocitová, popř. duše vědomá a duchovní já „dávají v jistém smyslu celek“. Dále „lze označit duši rozumovou přímo za já, protože se podílí na povaze já, protože je to v určitém vztahu již já, které si jen ještě není vědomo své duchovní podstaty. Tak přechází devítičlennost v sedmičlennost:

  1. fyzické tělo
  2. étherné tělo, životní tělo či tělo utvářejících sil
  3. duševní tělo, tělo pocitové či astrální
  4. duchovní svébytí (též duchovní já)
  5. životní duch
  6. zduchovělý nebo duchový člověk

Na tuto strukturu myslí Christian Morgenstern ve své básni:

Teprv až slunce, sedmkrát v nás zrcadleno
a ve všech našich sedmi článcích vzňaté,
svůj obraz vykouzlí v nás sedmkráte,
zjeví se sedmkrát v nás naše pravé jméno.

Ze sbírky básní „Wir fanden einen Pfad“, překlad Jan Dostal

Podrobná vysvětlení k různým členěním a k jednotlivým článkům lidské bytosti podává Steiner ve svých knihách Theosofie a Tajná věda. Při této strukturní nauce se nejedná o důvtipné hraní si s pojmy, kterýžto dojem by mohl při pouhém čtení vzniknout. Steiner podává popis toho, co může vnímat člověk s vyvinutými vyššími orgány jakožto auru (k tomu je třeba počítat v užším smyslu duševní a duchovní články bytostí, v širším smyslu i étherné a duševní tělo). Tato aura obklopuje fyzické tělo jako mnohonásobně diferencovaná duchovní schrána.

Pokračovat na kapitolu Devět článků lidské bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R