Anthroposofická společnost v České republice

Trojčlennost člověka - trichotomie

Anthroposofie pojímá člověka jako trojčlennou bytost, pozůstávající z těla, duše a ducha. Steiner říká: „Tak je člověk občanem tří světů. Svým tělem patří k světu, který také svým tělem vnímá. Svou duší si staví svůj vlastní svět. Jeho duchem se mu zjevuje svět, který je nad oba ostatní povznesen“.

Steiner tím opět přijímá obraz člověka, který platil v řecké a křesťanské antice, který ale po osmém ekumenickém koncilu v Konstantinopoli byl nahrazen naukou o dvojčlennosti, která hlásá, že člověk má ve svém těle jednu duši, které také přísluší myslící a duchovní vlastnosti. To mělo osudné důsledky pro následující dobu.

Opětovným vydobytím poznatku, že člověk má podíl na duchovním principu, dostává anthroposofická cesta poznání svůj význam jako obrat v evropských duchovních dějinách. Tato metoda na základě vědecky zajištěného světového názoru umožňuje člověku školit se meditativními cvičeními tak, že se jeho duch může spojit s božským duchem nadsmyslových světů. (Toto nesprávně chápe tradiční křesťanství jako samospasení a odsuzuje to.)

Anthroposofická duchovní věda nezůstává stát u této trojčlennosti člověka. Dospívá dalším pozorováním ke zjištění, že trichotomie pokračuje i v těle, v duši a v duchu, takže je možné při přesnějším pozorování rozeznávat celkem devět článků lidské bytosti (tři tělesné, tři duševní a tři duchovní), které se sloučením některých dají redukovat na sedm.

Jiné hledisko, které přihlíží k zrcadlení duševních sil myšlení, cítění a chtění v částech a funkcích těla, vede k rozlišování systému hlavy, systému hrudi a systému výměny látek a končetin v tělesném organismu (trojčlennost tělesné struktury lidského organismu).

Pokračovat na kapitolu Trojčlennost tělesné struktury lidského organismu »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R