Anthroposofická společnost v České republice

Léky

Výchozí látky vyrobené nebo vyvinuté podle Steinerových údajů jsou vzaty z nerostné, rostlinné nebo živočišné říše a jsou zpracovány podle metod příbuzných přírodním procesům. Takové postupy jsou macerace (výroba výtažků za studena), digesce (vyluhováni při tělesné teplotě, tj. asi 37°C), výroba infuze (zalití vařící vodou), získávání dekoktu (odvaru), destilace, pražení, zuhelnatění a zpopelnění, aktivování působnosti minerálních a kovových substancí vázáním na životní děje rostlin (hnojením, kompostováním a novým hnojením získaným kompostem) a potencováním.

Steiner přijal postup potencování pro přípravu léků z exaktnější znalosti dějů, než jaké měl k dispozici zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann (1755-1843). „Potencovat znamená zesílit léčivé síly léku. T se děje paradoxně vícenásobným zřeďováním. Tato zředění (popřípadě zesílení) se nazývají „potence“. Jsou označována písmenem D (jako znamení smíšení se substancí nositele v desetinném poměru) a počtem kroků zředění.

  • Dl znamená zředění léčiva nosičem v poměru 1:10. Ředíme-li získanou látku znovu, vzniká potence
  • D2 se zředěním 1:100.
  • D3 znamená zředění 1:1000
  • D4 1:10000
  • D5 1:100000
  • D6 1:1 000 000
  • atd.

Za nosiče (medium), jímž je léčivá látka ředěna, se používá obvykle voda nebo alkohol, a mléčný cukr (laktóza), jde-li o zpracování pevné látky. To, co má vyznám pro uvolnění léčivých sil ze substancí, není přitom děj zředění, ale uvolnění skrytých sil hmotné substance důkladným protřepáním nebo třením při každém kroku zředění. Vyšší a vysoké potence, jako například D12 (1:1 bilionu) nebo dokonce D30, jsou tak mohutná zředění, že podle matematického výpočtu léčebně použité množství takové látky s největší pravděpodobností už neobsahuje ani jediný atom potencované léčivé substance. Ale Steiner potvrzuje ze svých duchovědných bádání, že zvláště v tak vysokých potencích se uvolňují silné duchovní účinky zředěné fyzické substance, tyto účinky prohlašuje za jakýsi druh duchovní esence materiálních látek, které zase samy nejsou nic jiného než duchovní síly vysrážené do pozemské hustoty v dlouhém procesu zemského vývoje.
Tyto účinky potencovaných substancí byly od té doby experimentálně potvrzeny přírodovědnými metodami zkoumání, k nimž dal podnět Steiner.

Fenomenologicky působí homeopatické léky ve smyslu principu, který Hahnemann chápal spíše instinktivně než na základě vědeckého poznání. Tento princip zní „Similia similibus curentur“, to jest „Stejné nechť se léčí stejným“. Výsledky dosavadního hledání homeopatických léků spočívaly na empirických pokusech. Steinerovo potvrzení této základní věty medicíny spočívá na bezprostředním celostním uchopení silových účinků v přírodě a člověku. Jinými slovy: Steiner měl dar srovnat silový obraz onemocnělého orgánu přímo se silovými účinky v přírodních říších, a tak poznat specifické léčivé substance.

Z takového nadsmyslového pochopení pochází i Steinerův poukaz na jmelí jako léčivý prostředek při rakovině. Na základě jeho údajů pracovali lékaři dále na vývoji preparátů k léčení rakoviny. Iscador je nejznámější lék vzniklý z těchto bádání. Je podáván pod lékařským dohledem v injekcích jako prevence proti rakovině, jako lék proti nemoci už tělesně se projevivší a také souběžně k operativním a radiologickým ošetřením, jakož i pro doléčení po takových zásazích. Otto Wolff píše: „Použití vede u vysokého procenta pacientů k prodloužení života a při akutní rakovině často k zpomalení růstu nádoru nebo jeho zastavení, zčásti dokonce k úplnému zmizení nádoru.“ Navzdory těmto příznivým výsledkům je však nutno varovat před názorem, že Iscador je zázračný prostředek, jímž je konečně odstraněna rakovina. Rakovina je, mezi jiným kvůli svému sepětí s duševními ději, tak komplexní nemoc, že je třeba považovat samo tělesné onemocnění už za tak pokročilé stadium choroby, že v něm lék často přichází už příliš pozdě.

Léky anthroposofické medicíny jsou z větší části nasazovány na základě lékařského předpisu a jsou zčásti vázány na předpis. Jsou vyráběny především firmou Weleda AG, Arlesheim a jejími pobočkami v různých zemích, jakož i firmou Wala - Heilmittel GmbH, Eckwalden. Jsou distribuovány lékárnami a nevyžadují-li předpis, tedy i drogeriemi.

Lit: „Weleda-Festschrifť („Slavnostní spis k jubileu Weledy“); ‚Weleda-Almanache“ („Almanachy Weledy“); Wolff: ‚Anthroposophische Medizín/HeilmiiLer‘ („Anthroposofické lékařství a léky“); „Potenzieite Heilmittel“ (Totencované léky“).

WALA Heilmittel GmbH

Vedle firmy Weleda nejvýznamnější výrobce anthroposofických léčiv (léky). Byla založena roku 1950 Rudolfem Hauschkou, sídlo má v Eckwalden-Bad Bol, SRN. Ve své práci klade obzvláštní důraz na rytmické zpracování surovin ve farmacii, a na využívání přírodních rytmů světla a temnoty a tepelných procesů. Tyto zásady zachovává WALA i při výrobě léčebné kosmetiky a dietetik.

Pokračovat na kapitolu Umění »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R