Anthroposofická společnost v České republice

Anthroposofie a náboženství

Anthroposofie není náboženství, nýbrž věda. Protože spočívá na jiné teorii poznání než na konvenční, založené Kantem, daří se jí překračovat domněle nepřekročitelnou hranici poznání (hranice poznání) mezi věděním a vírou, smyslovým a nadsmyslovým, tímto a oním světem a proniknout s nárokem vědeckého poznání do světa duchových bytostí, to znamená do božské oblasti.

Jako vynikající učitel a praktik této cesty poznání použil Steiner této metody poznání také na práci s náboženskými látkami a zabýval se především obsahy křesťanské víry (křesťanství). Došel k náhledu: „Křesťanství začalo jako náboženství, ale je větší než všechna náboženství“. Křesťanství je pro anthroposofii prazákladem toho světa, ze kterého čerpá. Anthroposofie nehlásá, jako nějaké náboženství nebo konfese, křesťanské pravdy jako materiál k učení a víře, nýbrž je jakoby křesťanskou substancí samou a rozdílí ji jako vědění, jako umění, jako citový zážitek a ve formě kultické.

Anthroposofové jsou přesvědčeni o tom, že Steiner svou převratnou teorií poznání položil základ nové kultury a zahájil éru, která otevírá zcela nový přístup ke křesťanství a opět spojí vědu, umění a náboženství, které byly kdysi jednotou. Na Steinerem založené Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu, Dornach (Švýcarsko) se o toto spojení opět usiluje.

Pokračovat na kapitolu Z historie anthroposofie »


___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R