Anthroposofická společnost v České republice

Léčebná eurytmie

Léčebná eurytmie se jako pohybová terapie ve světě úspěšně používá již více než 80 let.

Má mnohostranné uplatnění při léčbě nejrůznějších akutních, chronických i degenerativních onemocnění. Mimoto lze léčebnou eurytmii využít i v prevenci nejrůznějších onemocnění a při rekonvalescenci.

Anthroposofická medicína

Léčebná eurytmie je terapií, jež vychází z poznatků anthroposofické medicíny. Kromě přírodovědeckého hlediska nabízí i pohled na duševní a duchovní rovinu člověka, může tedy pracovat komplexně.

Základ terapie

Léčebná eurytmie je zaměřena na hlásky naší řeči. Samohlásky a souhlásky jsou převáděny do pohybů končetin nebo celého těla. Každá hláska (tzn. pohyb) je ve vzájemném vztahu k procesům, které probíhají v našem těle a působí na ně určitým způsobem. Podobně jako se naše vnitřní pochody projevují navenek (např. v mimice a gestech), působí naopak eurytmie zvenčí dovnitř.

Léčebná eurytmie vychází vstříc potřebě dnešního člověka aktivně se podílet na procesu uzdravování. Při této terapii totiž pacient vlastním tělesným pohybem přímo aktivuje své životní síly, aby se opět odpovídajícím způsobem začlenily do procesů v organismu. Léčebná eurytmie cíleně reguluje a harmonizuje procesy v těle, zasahuje až do funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů.

Jedinečný přínos léčebné eurytmie je v tom, že každé léčebně eurytmické gesto oslovuje zároveň myšlení, cítění a vůli pacienta, což působí blahodárným a harmonizujícím způsobem. Terapeutická cvičení podporují vědomé vnímání vlastní bytosti. První změny se dají prožít bezprostředně při cvičení.

Průběh terapie

Léčebná eurytmie je předepisována ošetřujícím lékařem a prováděna podle individuálně postaveného terapeutického plánu. Též cvičení je individuální. Léčebná eurytmie může být prováděna vestoje, vsedě i na lůžku (podle pacientova stavu). Cílem rytmicky se opakujících terapeutických hodin je, aby si pacient jednotlivá předepsaná cvičení osvojil a mohl posléze cvičit i samostatně, jak mu to jeho situace dovoluje. Jedna terapeutická hodina trvá 45 minut (včetně následného odpočinku). Jeden cyklus ošetření zahrnuje 10-15 jednotek. Chronická onemocnění a vývojové poruchy si mohou vyžádat nutnost ošetřování v delším časovém horizontu.

Příklady použití

Léčebná eurytmie nachází využití při onemocněních nervového systému, srdce a oběhového systému, systému látkové výměny a pohybového aparátu, jakož i při poruchách psychosomatických a psychiatrických.

 • ADS
 • Alergie
 • Anorexie
 • Apoplexie
 • Astma
 • Bolesti hlavy
 • Borderline
 • Bulimie
 • Colitis
 • Crohnova choroba
 • Deprese
 • Diabetes mellitus
 • Epilepsie
 • Fibromyalgie
 • HIV
 • Hormonální poruchy
 • Hyperkinetický syndrom
 • Chronický únavový syndrom
 • Ischialgie
 • Kord i ova skulám í on emocněn í
 • Kožní onemocnění
 • Lupenka
 • Mozkové poruchy
 • Nádorová onemocnění
 • Nervová onemocnění
 • Neuroderm i ti d a
 • Noční pomočovaní
 • Oční vady
 • Ochrnutí
 • Onemocnění ledvin
 • Poruchy koordinace
 • Poruchy oběhu
 • Roztroušená skleróza
 • Vývojové vady
 • Úzkosti
 • Zácpa
 • Zubní anomálie

Pokračovat na kapitolu Léky »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R