Anthroposofická společnost v České republice

Stupně poznání

Podle stupně bdělosti, s jakým se člověk zabývá vlastní individualitou a světem, rozlišuje Steiner obvykle čtyři druhy nebo stupně poznání:

  1. Hmotné nebo předmětné poznání v obyčejném bdělém vědomí.
  2. Imaginativní poznání, při němž člověk vnímá vědomě vytvořené vnitřní obrazy. Vůči nim se musí člověk nejprve naučit rozlišovat skutečnost od klamu.
  3. Inspirativní poznání. Steiner mluví o „duchovním slyšení“, „duchovním znění“, „duchovním slovu“ a „čtení skrytého písma“: „Svět začíná skutečně vyslovovat sám vůči duši svou podstatu“.
  4. Intuitivní poznání, tj. sjednocení s věcmi a ději nadsmyslových světů. V „Tajné vědě“ dovádí Steiner tyto stupně poznání až k sedmerosti:
  5. Poznání poměrů mikrokosmu a makrokosmu.
  6. Sjednocení s makrokosmem,
  7. Souhrnné prožívání předešlých zkušeností jako základní duševní nálada.

Hmotné poznání je druh poznání odpovídající dnešnímu normálnímu vědomí. Stupně ležící nad tím musí být teprve získány duchovním školením.

Pokračovat na kapitolu Goetheanismus »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R