Anthroposofická společnost v České republice

Rozhovor s Janem Bouzkem

AJ: Když se ohlížíte za svým životem, co považujete za významné události pro celou Vaši biografii? 

 JB: Na něco jsem přišel v životě sám, jindy jsem vlastním osudem narazil na něco, co mou cestu obrátilo. Taková významná osudová setkání byla s Josefem Adamcem, knězem Obce křesťanů a Josefem Bartošem, mým učitelem a jedním ze zakladatelů waldorfského školství u nás. Za presidenta Novotného jsem si uvědomil, že problémy této země jsou problémy celého světa a problémy celého světa jsou problémy této země. V roce 1968 jsem se rozhodl z možnosti výběru různých cest pro jednu, cestu anthroposofie. Je to jediná bezpečná cesta, jak říká Sergej Prokofjev. Je to zároveň i cesta náročná, ale jediný způsob, jak udržet naši vůli, srdce i intelekt pohromadě.

AJ: Bylo Vám při Vaší cestě manželství oporou?

JB: Bylo mi výzvou, která mi bránila v nebezpečí sklouznout do prostoru sektářství.

AJ: Jak Vám anthroposofie pomáhá při Vaší práci se studenty?

JB: V rozšíření poznání i ve vztahu mezi učitelem a studentem.

AJ: Jak Vám Vaše poznání pomáhá v pohledu na dějiny?

JB: Myslím, že tady je začátkem to, čemu se anthroposofové málo věnují, Steinerově historické symptomatologii, která vyrovnává dnešní jednostranné interpretace dějin. Podle záměrů “Bolognské deklarace“ se stává hlavním úkolem dnešního studia výchova polovzdělanců, kteří se lehce mohou stát Čapkovými Mloky. Je to propagované obecně tříleté studium.

AJ: Co byste vzkázal mladým lidem?

JB: Aby brali krizi naší doby nikoli jako problém, ale jako výzvu, aby si připomněli, že nové etapy naší mysli byly ve vývoji provázeny vždy krizemi. Na začátku filosofické duše se do nové doby dostali jen ti, kteří této výzvě dostáli, i přes jejich negativní vlastnosti - Odysseus s podporou Pallas Athény, David s podporou samotného Hospodina. Dnešní výzvou je zjasnění našeho vědomí, abychom v této krizi obstáli. Když jezdíme autem a nejsme při vědomí, končíme nehodou. Zjasnění vědomí souvisí s tím, abychom skrze anthroposofii navázali spojení s duchovním světem.

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R