Anthroposofická společnost v České republice

Materiály online


Selg, P.: Mystérium Země Soldner, G.: Koronavirus Články z časopisu Setkání/Stretnutie Texty ke stažení ve formátu pdf Intranet

Janátová, A.: Rozhovor s Christofem Lindenau

Christof Lindenau je anthroposof z Bochumi, který má za sebou mnoho publikací a bohatý přednáškový život. Od roku 1995 pravidelně jezdí přednášet do Akademie sociálního umění TÁBOR. Rozhovor se uskutečnil 18. 7. v Nové Vsi nad Popelkou, v sociálně terapeutickém centru TÁBOR.

Dnes ráno jsem při přednášce navázal na Jana Palacha, který napsal svým přátelům v čase, kdy ještě žil: „Vy musíte dále bojovat - žijící". Pod výrokem „Bojovat žijící" - rozumím duchovní boj. A duchovním bojem rozumím to, co Majakovský označuje jako třetí revoluci:

„Dnes už neřekneme - z dálky časů, ale to, co bylo tenkrát vzdálené, je teď pří tomnost." Majakovský

Mnohým je smrt Jana Palacha lhostejná. Jiní nesou jméno Jana Palacha před sebou jako ikonu.

Musí však být i lidé, kteří v tomto boji pokračují ve svém nitru a tím se stávají spolupracovníky v boji duchovním ve světě.

AJ: Jezdíte do Čech a na Slovensko již deset let. Jak se za tu dobu změnil čas a jak nasi studenti?

Je nutné rozlišit dvě východiska a na každé najít odpověď. Na jedné straně je touha po bratrství, po svobodě myšlenek a toleranci. Touha po skutečném spirituálním poznání světa rok od roku stále roste. Na druhé straně vidím, že smysl pro to, aby se tato touha naplnila, se stále zmenšuje. Pro duchovní práci mi připadá, že je dnes menší smysl než před padesáti lety.

AJ: Jak vidíte svoji práci tady v Čechách?

Rád bych ukázal, že se vyplatí, aby člověk sám na sobě pracoval.

AJ: Jak může člověk s mladými lidmi mluvit?

Svou práci tady nazývám: „Práce na spirituálních základech duchovní i sociální aktivity." Jak se to v dnešní době podaří, uvidíme až na případě od případu.

Když se dívám nazpět na moje kurzy, vždy byl v Čechách větší zájem o kurzy duchovních aktivit, zatímco v Německu je větší zájem o aktivity sociální (podtrhla redakce). Podaří-li se to, musíme teprve vyčkat.

Proto stojím před otázkou, jak také sociální impuls může být lépe objasněn z duchovního impulsu, než se mi to dosud podařilo.

AJ: Co rozumíte pod pojmem sociální aktivita z ducha?

Chtěl bych připomenout přednášku Rudolfa Steinera - Co činí anděl v těle astrálním. Tam Rudolf Steiner hovoří o třech druzích obrazů, které jsou vetkávány do lidských duší.

Z těchto obrazů vzniká touha po spirituálním poznání, o níž jsem dříve hovořil. Tuto touhu probudili andělé, ve službě ještě vyšším duchovním bytostem. Jsou to noví Elohim, kteří chtějí další vývoj a ve spolupráci s anděli připravují novou, šestou kulturu. To je věc duchovních bytostí, které nežijí ve fyzickém těle. Úkolem duchovních bytostí, které žijí ve fyzickém těle, totiž lidí, je přijmout bohatství obrazů, vytvořených anděli a pomoci jim pracovat na jejich uskutečnění.

To už je v moci každého člověka, aby si utvořil jasnou představu o tom, co je obsahem obrazů, které andělé stvořili a vložili do lidských duší.

  1. Idea bratrství.
  1. Idea tolerance a svobody myšlenek.
  1. Idea spirituálního poznání světa.

„Pojmy - ideje, které usilují o imaginaci", označuje R. Steiner jako cíl vývoje naší 6. poatlantické kultury. Pojmy vytváří člověk a imaginace je darem andělů.
AJ: Jak se mohou kvality života českého a německého národa nejlépe doplnit?

To je velmi obsáhlá otázka. Mohu odpovědět na základě mé vlastní zkušenosti s prací v Cechách - možná je to právě teplo lidského Společenství, které v Cechách, spíše než v Německu, bez velkých problémů vzniká, aby byly přijaty myšlenky, k jejichž myšlení potřebuje člověk odvahu. Když se Němcům, přes jejich myšlenkové navyklosti, podaří se k těmto myšlenkám dostat, zpracují je, pravděpodobně, individuálně. Tady vidím možnost pro plodné společenství
obou.

AJ: Děkuji za rozhovor.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R