Anthroposofická společnost v České republice

Kašpar Hauser, jeho bytost, nevina, utrpení a původ

Báseň, kterou napsal Georg Friedrich Daumer v posledním svém spise v roce 1873, v němž obhajuje Kašpara Hausera - „Kašpar Hauser, jeho bytost, nevina, utrpení a původ“.

Ke konci se blíží má pozemská pouť
Brzy i moje poslední síly pominou
Tu ještě jednou před sebou zřím
Tvůj krvavý stín, mé ubohé dítě.

Tvá duchovní ústa mi šeptají:
Ó příteli můj, po všechny věky
Můj bojovníku a ochránče
ve všech těch stále tvrdých bojích!

Byl jsem - to je ti jistě zřejmé -
neschopen jednat ohavně.
Jeden mne bodl do prsou
Ti druzí pokryli mne špínou.

Bojuješ zde a bojuješ tam
Vítězství neviny je rozhodnuto,
a já v mém tmavém přístavu
spím opět v hlubokém míru.

Však ještě nekončí pekelný seznam
Peklo zuří na této zemi,
nově, po tak dlouhé době,
bych měl být popliván a rozšlápnut.

Nech tvoje tělo a tvou odvahu
pro mne též v tomto boji vyzkoušet.
Přijmi mne také nyní jako svou stráž!
Nebude chybět síla shora.

Hovoříš a já jsem připraven,
já a můj meč jsme Tvoji stáří,
a svaté je naše věrné spojení
však naši službu zvládneme.

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R