Anthroposofická společnost v České republice

Knihovna

Knihovna Anthroposofické společnosti disponuje množstvím titulů převážně od Rudolfa Steinera. Většina knih k zapůjčení je v německém jazyce.

V knihovně si můžete:

- Vypůjčit knihy.
- Zakoupit nové knihy z nakladatelství Anthroposofické společnosti - edice Studium.
- Zakoupit knihy z antikvariátu (převážně v německém jazyce).
- Najít prostor pro setkávání.

Doporučujeme si ověřit momentální dostupnost publikace u knihovníka.

Otvírací doba:

Knihovna bude otevřena vždy po předešlé dohodě učiněné prostřednictvím níže uvedené emailové adresy nebo prostřednictvím zaslané SMS zprávy na telefonní číslo 721 383 554.
Knihovna je uzavřena v době školních prázdnin a státních svátků.

Kontakty:

Adresa: Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d
169 00 Praha 6 - Břevnov
Kontaktní osoba: Renata Krásová
E-mail: knihovna@anthroposof.cz

Registrace nového čtenáře:

Při žádosti o registraci jste povinni se prokázat průkazem totožnosti. Registrace je platná po vyplnění přihlašovacího formuláře, zaplacení poplatku a obdržení čtenářského průkazu.

Výpůjční lhůta:

3 měsíce

Poplatek čtenáře:

Při založení legitimace je jednorázový poplatek 200 Kč.

Ostatní poplatky:

V případě prodlení s vrácením výpůjček jste povinni uhradit „zpozdné“, které činí 2,- Kč za den. Tento poplatek se počítá od prvního otevíracího dne knihovny po uplynutí výpůjční lhůty. Odpovídáte také za škodu vzniklou ztrátou nebo poničením vypůjčeného titulu. Škodu nahradíte buď věcnou náhradou, nebo penězi. Výši částky stanoví knihovníci na základě aktuální ceny tiskoviny.

Prodloužení výpůjční lhůty:

Můžete požádat o prodloužení výpůjční lhůty před jejím uplynutím, pokud na daný titul není rezervace. Prodloužení se uskuteční na vaši žádost telefonicky nebo e-mailem (nutno uvést přesný název knihy, autora, registrační číslo, své jméno a číslo legitimace). Pokud vám do týdne nepřijde e-mailem potvrzení žádosti, je nutné ji zopakovat. Prodloužení je na další 2 měsíce.

Vrácení knih:

Knihy můžete vrátit opět po domluvě s knihovníkem. Knihovna je také otevřena během akcí, které Anthroposofická společnost pořádá.

Uživatelské podmínky:

Při využívání služeb knihovny jste povinni se prokazovat čtenářským průkazem.

Osobní údaje:

Osobní údaje čtenáře knihovna uchovává v písemné podobě v prostorách knihovny. Přístup k nim mají pouze knihovníci, kteří s nimi pracují jen v rámci svých úkolů (kontakt na čtenáře, rezervace knih apod.) Čtenář je povinen oznámit změny v osobních údajích.

Seznam především českých titulů k zapůjčení najdete níže v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení:

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R