Anthroposofická společnost v České republice

Členství v Anthroposofické společnosti

Vznik členství

V Anthroposofické společnosti vás rádi přivítáme po dosažení věku 18 let. Žádost o přijetí za člena podávejte písemně na adresu Anthroposofické společnosti (Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov) nebo emailem na info@anthroposof.cz, s doporučením alespoň jednoho člena Anthroposofické společnosti. O přijetí rozhoduje představenstvo. Dokladem členství je členská legitimace, kterou vystavuje na žádost představenstva Anthroposofické společnosti v České republice představenstvo Všeobecné anthroposofické společnosti v Dornachu. Tam je po ukončení členství legitimace navrácena. Vydání i vrácení členské legitimace zajišťuje v rámci představenstva Anthroposofické společnosti v ČR jednatel. Členstvím v AS v ČR se stáváte automaticky členem Všeobecné anthroposofické společnosti se sídlem v Dornachu.

Práva a povinnosti členů

Jako členové máte právo se účastnit členských přednášek a schůzí, valných hromad, porad a hlasování, podávat ústní a písemné návrhy a dotazy a podílet se na aktivitách Anthroposofické společnosti. Máte také právo volit a být voleni do orgánů Anthroposofické společnosti. Povinností členů je placení členských příspěvků.

Členské příspěvky

Příspěvky činí minimálně 500,- Kč za kalendářní rok a hradí se nejpozději do dubna na účet 2001108928/2010 (FIO banka). Tím, že zaplatíte více, umožníte zaplatit méně těm, kteří si to nemohou dovolit. Pokud jste ve finanční tísni, můžete přispět dle svých možností i nižší částkou.

Zánik členství

Členství můžete kdykoliv ukončit písemným oznámením představenstvu Anthroposofické společnosti o vystoupení. Členství zaniká umrtím, případně i vyloučením, o němž rozhoduje představenstvo - důvodem k vyloučení je neplnění členských povinností, nebo hrubý nesoulad projevů člena s posláním společnosti.

Soubory ke stažení:

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R