Anthroposofická společnost v České republice

Členství v Anthroposofické společnosti

Vznik členství

V Anthroposofické společnosti vás rádi přivítáme po dosažení věku 18 let. Žádost o přijetí za člena podávejte písemně na adresu Anthroposofické společnosti (Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov) nebo emailem na info@anthroposof.cz, s doporučením alespoň jednoho člena Anthroposofické společnosti. O přijetí rozhoduje představenstvo. Dokladem členství je členská legitimace, kterou vystavuje na žádost představenstva Anthroposofické společnosti v České republice představenstvo Všeobecné anthroposofické společnosti v Dornachu. Tam je po ukončení členství legitimace navrácena. Vydání i vrácení členské legitimace zajišťuje v rámci představenstva Anthroposofické společnosti v ČR jednatel. Členstvím v AS v ČR se stáváte automaticky členem Všeobecné anthroposofické společnosti se sídlem v Dornachu.

Práva a povinnosti členů

Jako členové máte právo se účastnit členských přednášek a schůzí, valných hromad, porad a hlasování, podávat ústní a písemné návrhy a dotazy a podílet se na aktivitách Anthroposofické společnosti. Máte také právo volit a být voleni do orgánů Anthroposofické společnosti. Povinností členů je placení členských příspěvků.

Členské příspěvky

Příspěvky činí minimálně 500,- Kč za kalendářní rok a hradí se nejpozději do dubna na účet 2001108928/2010 (FIO banka). Tím, že zaplatíte více, umožníte zaplatit méně těm, kteří si to nemohou dovolit. Pokud jste ve finanční tísni, můžete přispět dle svých možností i nižší částkou.

Zánik členství

Členství můžete kdykoliv ukončit písemným oznámením představenstvu Anthroposofické společnosti o vystoupení. Členství zaniká umrtím, případně i vyloučením, o němž rozhoduje představenstvo - důvodem k vyloučení je neplnění členských povinností, nebo hrubý nesoulad projevů člena s posláním společnosti.

Soubory ke stažení:

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V květnu 2022 vyšel překlad knihy Sergeje O. Prokofjeva Meditace Základního kamene - klíč k novým křesťanským mystériím. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R