Anthroposofická společnost v České republice

Knihovna


Dostupné publikace

Knihovna Anthroposofické společnosti disponuje množstvím titulů, které jsou uvedeny níže v katalogu. Kromě toho nabízí knihovna možnost si prezenčně zapůjčit všechny knihy Rudolfa Steinera, vydané nakladatelstvím Rudolf Steiner Verlag.

Knihovna nabízí:

- Absenční půjčování (mimo prostory knihovny, v tabulce označeno „A“) knih, svazků a časopisů – ne všechny tituly lze půjčit tímto způsobem.

- Prezenční půjčování (v prostorách knihovny, v tabulce označeno „P“) knih, svazků a časopisů.

- Možnost zakoupení nových knih a časopisů.

- Prostor pro setkávání.

Zájemci o vypůjčení titulu si mohou ověřit momentální dostupnost publikace u knihovníka, seznam níže neobsahuje informace o probíhajících výpůjčkách a rezervacích.

Otvírací doba:

Knihovna bude otevřena vždy po předešlé dohodě učiněné prostřednictvím níže uvedené emailové adresy nebo prostřednictvím zaslané SMS zprávy na telefonní číslo 721 383 554. Knihovna je uzavřena v době školních prázdnin a státních svátků.

Kontakty:

Adresa: Anthroposofická společnost v České republice

Hošťálkova 392/1d

169 00 Praha 6 - Břevnov

Kontaktní osoby: Kateřina Gotschalková, Renata Krásová

E-mail: knihovna@anthroposof.cz

Registrace nového čtenáře:

Žadatel o registraci je povinen se prokázat průkazem totožnosti. Registrace je platná po vyplnění přihlašovacího formuláře, zaplacení poplatku a obdržení čtenářského průkazu.

Výpůjční lhůta:

2 měsíce

Roční poplatek čtenáře:

100,- Kč (20,- Kč důchodci)

Ostatní poplatky:

V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen uhradit „zpozdné“, které činí 2,- Kč za den. Tento poplatek se počítá od prvního otevíracího dne knihovny po uplynutí výpůjční lhůty. Čtenář odpovídá za škodu vzniklou ztrátou nebo poničením vypůjčeného titulu. Škodu nahrazuje buď věcnou náhradou, nebo penězi. Výši částky stanoví knihovníci na základě aktuální ceny tiskoviny.

Rezervace:

Rezervace právě půjčeného titulu je za poplatek 10 Kč za titul. Rezervaci lze provést telefonicky nebo e-mailem (nutno uvést přesný název, autora, své jméno a číslo legitimace).

Prodloužení výpůjční lhůty:

Je možné požádat o prodloužení výpůjční lhůty před jejím uplynutím, pokud na daný titul není rezervace. Prodloužení se uskuteční na žádost čtenáře telefonicky nebo e-mailem (nutno uvést přesný název knihy, autora, registrační číslo, své jméno a číslo legitimace). Pokud Vám do týdne nepřijde e-mailem potvrzení žádosti, je nutné ji zopakovat. Prodloužení je na dvojnásobek výpůjční lhůty (další 2 měsíce).

Uživatelské podmínky:

Při využívání služeb knihovny je čtenář povinen se prokazovat čtenářským průkazem.

Osobní údaje:

Osobní údaje čtenáře knihovna uchovává v písemné podobě v prostorách knihovny. Přístup k nim mají pouze knihovníci, kteří s nimi pracují jen v rámci svých úkolů (kontakt na čtenáře, rezervace knih apod.) Čtenář je povinen oznámit změny v osobních údajích.

Tituly k zapůjčení:

Soubory ke stažení:

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R