Anthroposofická společnost v České republice

Provoz knihovny

Otvírací doba:

 • Knihovna bude otevřena vždy po předešlé dohodě učiněné prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy nebo prostřednictvím zaslané SMS zprávy na telefonní číslo 721 383 554.
 • Knihovna je uzavřena v době školních prázdnin a státních svátků.

Knihovna nabízí:

 • Absenční půjčování (mimo prostor knihovny) knih, svazků a časopisů – ne všechny tituly lze půjčit tímto způsobem.
 • Prezenční půjčování (v prostorách knihovny) knih, svazků a časopisů.
 • Kopírování za poplatek (připravujeme).
 • Možnost zakoupení nových knih, svazků a časopisů.
 • Prostor pro setkávání.

Kontakty:

Registrace nového čtenáře:

 • Žadatel o registraci je povinen se prokázat průkazem totožnosti.
 • Registrace je platná po vyplnění přihlašovacího formuláře, zaplacení ročního poplatku a obdržení čtenářského průkazu. Registraci lze provést v rámci provozní doby knihovny.

Výpůjční lhůta:

 • 2 měsíce

Roční poplatek čtenáře:

 • 100,- Kč
 • 20,- Kč důchodci

Ostatní poplatky:

 • V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen uhradit „zpozdné“, které činí 2,- Kč za den. Tento poplatek se počítá od prvního otevíracího dne knihovny po uplynutí výpůjční lhůty.
 • Čtenář odpovídá za škodu vzniklou ztrátou nebo poničením vypůjčeného titulu. Škodu nahrazuje buď věcnou náhradou, nebo penězi. Výši částky stanoví knihovníci na základě aktuální ceny tiskoviny.

Rezervace:

 • Rezervace právě půjčeného titulu je za poplatek 10 Kč za titul. Rezervaci lze provést osobně nebo telefonicky v době návštěvních hodin nebo e-mailem (nutno uvést přesný název, autora, své jméno a číslo legitimace).

Prodloužení výpůjční lhůty:

 • Je možné požádat o prodloužení výpůjční lhůty před jejím uplynutím, pokud na daný titul není rezervace. Prodloužení se uskuteční na osobní nebo telefonickou žádost čtenáře v době návštěvních hodin nebo e-mailem (nutno uvést přesný název knihy, autora, registrační číslo, své jméno a číslo legitimace). Pokud Vám do týdne nepřijde e-mailem potvrzení žádosti, je nutné ji zopakovat. Prodloužení je na dvojnásobek výpůjční lhůty (další 2 měsíce).

Uživatelské podmínky:

 • Při využívání služeb knihovny je čtenář povinen se prokazovat čtenářským průkazem.

Osobní údaje:

 • Osobní údaje čtenáře knihovna uchovává v písemné podobě v prostorách knihovny.
 • Přístup k nim mají pouze knihovníci, kteří s nimi pracují jen v rámci svých úkolů (kontakt na čtenáře, rezervace knih apod.) Čtenář je povinen oznámit změny v osobních údajích.

Konference Růže kříž 4-6. října 2019


Dovolujeme si připomenout blížící se konferenci Růže a kříž v Evropě, která se koná 4-6. října 2019 v Praze. Hlavním tématem letošního setkání je „Boj o Duši vědomou ve 21. století“. Podrobnosti a přihlášku naleznete na stránkách konference. Přihlášky zasílejte do konce září.

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R