Anthroposofická společnost v České republice

Knihovna


Provoz knihovny

Otvírací doba:

 • Knihovna bude otevřena vždy po předešlé dohodě učiněné prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy nebo prostřednictvím zaslané SMS zprávy na telefonní číslo 721 383 554.
 • Knihovna je uzavřena v době školních prázdnin a státních svátků.

Knihovna nabízí:

 • Absenční půjčování (mimo prostor knihovny) knih, svazků a časopisů – ne všechny tituly lze půjčit tímto způsobem.
 • Prezenční půjčování (v prostorách knihovny) knih, svazků a časopisů.
 • Kopírování za poplatek (připravujeme).
 • Možnost zakoupení nových knih, svazků a časopisů.
 • Prostor pro setkávání.

Kontakty:

Registrace nového čtenáře:

 • Žadatel o registraci je povinen se prokázat průkazem totožnosti.
 • Registrace je platná po vyplnění přihlašovacího formuláře, zaplacení ročního poplatku a obdržení čtenářského průkazu. Registraci lze provést v rámci provozní doby knihovny.

Výpůjční lhůta:

 • 2 měsíce

Roční poplatek čtenáře:

 • 100,- Kč
 • 20,- Kč důchodci

Ostatní poplatky:

 • V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen uhradit „zpozdné“, které činí 2,- Kč za den. Tento poplatek se počítá od prvního otevíracího dne knihovny po uplynutí výpůjční lhůty.
 • Čtenář odpovídá za škodu vzniklou ztrátou nebo poničením vypůjčeného titulu. Škodu nahrazuje buď věcnou náhradou, nebo penězi. Výši částky stanoví knihovníci na základě aktuální ceny tiskoviny.

Rezervace:

 • Rezervace právě půjčeného titulu je za poplatek 10 Kč za titul. Rezervaci lze provést osobně nebo telefonicky v době návštěvních hodin nebo e-mailem (nutno uvést přesný název, autora, své jméno a číslo legitimace).

Prodloužení výpůjční lhůty:

 • Je možné požádat o prodloužení výpůjční lhůty před jejím uplynutím, pokud na daný titul není rezervace. Prodloužení se uskuteční na osobní nebo telefonickou žádost čtenáře v době návštěvních hodin nebo e-mailem (nutno uvést přesný název knihy, autora, registrační číslo, své jméno a číslo legitimace). Pokud Vám do týdne nepřijde e-mailem potvrzení žádosti, je nutné ji zopakovat. Prodloužení je na dvojnásobek výpůjční lhůty (další 2 měsíce).

Uživatelské podmínky:

 • Při využívání služeb knihovny je čtenář povinen se prokazovat čtenářským průkazem.

Osobní údaje:

 • Osobní údaje čtenáře knihovna uchovává v písemné podobě v prostorách knihovny.
 • Přístup k nim mají pouze knihovníci, kteří s nimi pracují jen v rámci svých úkolů (kontakt na čtenáře, rezervace knih apod.) Čtenář je povinen oznámit změny v osobních údajích.

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R