Anthroposofická společnost v České republice

Heinz Zimmermann

Od roku 1988 byl členem představenstva Všeobecné anthroposofické společnosti, v letech 1989-2001 vedl Pedagogickou sekci a v letech 1992-1999 i Sekci pro duchovně hledající mládež Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu.

Pan Zimmermann byl přátelsky spojen s anthroposofickou a pedagogickouprací v Čechách a na Moravě a opakovaně nás navštěvoval. Jeho zvláštnípodpora patřila práci Akademie sociálního umění TABOR. Naposledy byl vPraze v souvislosti se slavnostním koncertem oratoria Jaroslava Krčka: Zkamení chléb, který uspořádala česká Anthroposofická společnost vObecním domě ke 150. výročí narození Rudolfa Steinera. V následujících dnech pak v Praze přednášel.

Dr. Heinz Zimmermann se narodil v roce 1937 v Basileji a navštěvoval tamRudolf Steiner Schule (waldorfská škola).Na Basilejské universitě vystudoval germanistiku, historii a staréjazyky a promoval v roce 1964 s prací na téma "O typologii spontánníhorozhovoru".  Po krátké práci na universitě pracoval v letech 1965/66 proGoethe-Institut ve Finsku. V té době se oženil s UrsulouBauer. V letech 1968-88 působil jako učitel němčiny, dějepisu, latiny anáboženství na vyšším stupni waldorfské školy a přednášel o waldorfsképedagogice a anthroposofii. V roce 1982 převzal vedení Pedagogickéhosemináře při Goetheanu v Dornachu. Od roku 1988 byl členempředstavenstva Všeobecné anthroposofické společnosti, v letech 1989-2001vedl Pedagogickou sekci a v letech 1992-1999 i Sekci pro duchovněhledající mládež Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu. Po odchodu dodůchodu se věnoval rozsáhlé přednáškové činnosti. Dr. Heinz Zimmermann zemřel dne 6. září 2011.

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R