Anthroposofická společnost v České republice

Miluše Kubíčková CSc.

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, poté působící jako sociolog a pedagog. Nyní aktivně studuje, publikuje a je činná jako přenášející.

Rodačka z Olomouce (*21. 8. 1924). Absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (angličtina, filozofie),  učila na různých typech škol, později se zabývala sociologií. Pro aktivní  účast v Pražském jaru musela po v roce 1971 opustit Pedagogickou fakultu UK.  Poté pracovala jako sociální referentka v n. p. Konstruktiva.

Po převratu v r. 1990 byla rehabilitována a jako docentka působila  několik let opět na pedagogické fakultě UK.  V důchodu je stále činná, zejména ve sdružení Zdravý životní styl , jehož součástí jsou letní  ozdravné pobyty v Křemži-Chmelná, okres Český Krumlov. www.szzs.ecn.cz

Od r. 1990 publikovala knížky:  Vůle ke zdravému životu, Stáří jako životní šance, Dárek ke vstupu  do blaženého věku, Cesty k harmonii života; dále statě  v různých  sbornících, např. v   Nepovinném rozjímání; také  řadu   článků, zejména v pedagogických tiskovinách a v poslední době pravidelně v  Regeneraci. Je také  známá svými příspěvky  v mediích. V r. 2010 má   nakladatelství  Isadora  vydat  knihu o její  cestě životem a nakladatelství  Fabula  spisek Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera. Miluše Kubíčková je  členkou České anthroposofické společnosti a s ní spřízněné Obce křesťanů,  Společnosti pro trvale udržitelný život a  jiných  organizací.

Kontakt:
e-mail: milusekubickova@seznam.cz
tel.: 608 54 52 49, 222 959 556

Miluše Kubíčková v zahradě

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková *

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: 1129919004 / 2700

Právní forma: společnost je spolek
zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R

Internetové stránky společnosti - M. Wimmer - 733143144
Dotazy k prostoru v Hošťálkově řeší Jiří Friedel - 246030358