Anthroposofická společnost v České republice

Pobočka AS Příbram

Kontaktní osoba: Veronika Poláčková
Email: pribram@anthroposof.cz
Mobil: +420 724 017 692

PRACOVNÍ SKUPINY

Karmické přednášky

Kdy: Každé pondělí 15:00 – 16:00 hod.
Kde: Hornická 327, 261 01 Příbram
Kontakt: pribram@anthroposof.cz

Skupina učitelů a rodičů se schází ve waldorfské škole a zabývá se především díly Rudolfa Steinera a Sergeje Prokofjeva. V roce 2020 pracujeme nad Karmickými přednáškami I, II a knihou Petra Selga Světlo waldorfské školy.

O poznávání vyšších světů

Kdy: Každé úterý 16:00 – 17:00 hod.
Kde: Hornická 327, 261 01 Příbram
Kontakt: pribram@anthroposof.cz

Skupina, která se schází ve waldorfské škole Příbram, studuje knihy Rudolfa Steinera. Výběr studijního tématu se domlouvá zpravidla na červnové schůzce v Sedlčanech. Schůzek se účastí 3 - 6 zájemců. Momentálně se věnujeme knize O poznávání vyšších světů. Kromě studia se zabýváme zhotovováním bio-dynamických preparátů, které také využíváme v praxi.

HISTORIE

Pobočka Příbram je úzce spjata s osobností pana Vladimíra Nejedla (1935 - 2000), který se narodil v anthroposofické rodině na Pelechově u Železného Brodu. Již jeho děda, Josef Nejedlo, byl jedním ze zakladatelů anthroposofické skupiny Jan Hus a jeho syn, Josef Nejedlo ml., pokračoval v jeho započatém díle.

Na Pelechově se konalo ve vybudovaném sále sklářské továrny rodiny Nejedlů až do roku 1949 mnoho anthroposofických přednášek, setkání a obřadů Obce křesťanů. Životní cesta zavála pana Vladimíra Nejedla do malého městečka Březnice, kde po celou dobu socialismu pokračoval v započaté anthroposofické práci.

Po sametové revoluci ho přivedla jeho další úloha do nedaleké Příbrami, kde od počátku vynaložil své úsilí k umožnění vzniku waldorfských škol v Čechách. V okresním městě vznikla skupina učitelů a rodičů, kteří začali aktivně docházet na společná anthroposofická čtení a tím se vytvořil základ pro pobočku Příbram, která pracuje v jeho odkazu dodnes.

95. výročí úmrtí Dr. Rudolfa Steinera


Moji milí anthroposofičtí přátelé,
zítra, 30. března, si můžeme s Láskou a vděčností vzpomenout na Rudolfa Steinera, který před 95 lety překročil práh duchovního světa. Vděčíme mu za mnohé. Bez jeho impulsu anthroposofie by bylo velmi těžké přemýšlet o budoucnosti lidství. Anthroposofie otevřela možnost duchovní obnovy ve všech vědeckých oborech, v pedagogice, lékařství, zemědělství, v přírodních vědách, v sociální trojčlennosti, umění, eurythmii a hlavně v lidském světě, aby zůstal lidský a byl naplněn v každém srdci Láskou Zmrtvýchvstalého.

Anežka Janátová

Více o Rudolfu SteineroviAktuálně ke koronaviru


Články anthroposofického lékaře George Soldnera a profesora lékařské antropologie Petera Selga, v nichž se na webových stránkách Goetheana vyjádřili k současné koronavirové nákaze, si můžete přečíst zde.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R