Anthroposofická společnost v České republice

Pobočky


Pobočka AS Kozákov Semily

Kontaktní osoba: Dušan Pleštil
Email: kozakov@anthroposof.cz
Mobil: +420 723 588 995

Tak jako je hora Kozákov jednou z dominant horizontu Podkrkonoší, je Pobočka Kozákov, pobočný spolek Anthroposofické společnosti v ČR mateřskou základnou spojující mnoho anthroposofických iniciativ a aktivních členů Anthroposofické společnosti. Ve své činnosti je otevřeno také všem nečlenům, kteří ve svém životě a při své práci z anthroposofie čerpají nebo mají zájem ji blíže poznat. Smyslem její existence je v první řadě poznání díla Rudolfa Steinera jako zdroje impulzů pro iniciativy na poli kulturního, právního a hospodářského života. Pobočka je vedena sedmičlenným předsednictvem, které si ze svého středu volí předsedu. Předsednictvo se schází přibližně třikrát do roka. K informaci o činnosti střediska, o hospodaření a k rozhovoru nad možnými budoucími aktivitami slouží pravidelné výroční členské schůze.

PRACOVNÍ SKUPINY

Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství

Kdy: Každé úterý 17:30 – 19:00 hod.
Kde: Tyršova 485, 513 01 Semily
Kontakt: +420 723 588 995

Scházíme se ve sborovně Waldorfské ZŠ a SŠ Semily (vchod z ulice Špidlenova) ke studiu knihy Rudolfa Steinera Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství.

Eurytmie pro každého s Dášou Skalskou

Kdy: Každé úterý 16:30 – 17:30 hod.
Kde: Tyršova 485, 513 01 Semily
Kontakt: +420 723 588 995

Eurytmie se koná v eurytmickém sálku Waldorfské ZŠ a SŠ Semily (vchod z ulice Špidlenova) pod vedením Dagmar Skalské, která absolvovala Eurytmické studium v Hamburku a vyučuje eurytmii na Waldorfské škole v Semilech.

HISTORIE

Počátky anthroposofické činnosti na Semilsku sahají do konce 20. let minulého století, kdy se kolem Josefa Nejedla ve vesnici Pelechov zformovala "Anthroposofická společnost, pracovní skupina Jan Hus". Josef Nejedlo zde pracoval jako hajný, byl však aktivní i v jiných oborech, např. byl jedním ze zakládajících členů Kozákovské besedy nebo vynálezcem stroje na broušení perel. Po první světové válce spolu s dalšími založil "Spolek přátel duchovní obrody národa", kam zval přednášející z nejrůznějších filozofických proudů a zaměření. Poté, co se takto Spolek seznámil s anthroposofií, přeměnil se pozvolna ve zmíněnou Anthroposofickou společnost. V domě Josefa Bartoše staršího, který si vzal dceru Josefa Nejedla, se na Pelechově konaly anthroposofické přednášky i obřady Obce křesťanů.

Po druhé světové válce skupinu vedli bratři Josef a Jiří Bartošovi, vnuci J. Nejedla, společně s jejich matkou. Poté, co byla r. 1951 Anthroposofická společnost v celém komunistickém Československu zakázaná, však byla až do poloviny 80. let organizovaná anthroposofická činnost prakticky znemožněna. Teprve v jejich druhé polovině se začala "ilegálně" v domku manželů Bartošových v Semilech nebo v bytě manželů Skalických v Semilech Na Kruhách pravidelně scházet skupina zájemců o anthroposofii pod vedením Josefa Bartoše. Mimořádné vzdělání i organizační schopnosti Josefa Bartoše vedly k tomu, že se anthroposofická skupina v Semilech do roku 1989 navzdory jejímu neoficiálnímu charakteru rozrůstala.

Po „sametové revoluci" J. Bartoš okamžitě zahájil veřejnou anthroposoficky zaměřenou přednáškovou a seminaristickou činnost. Na jaře, konkrétně prvního dubna, 1990 došlo k založení semilské pobočky Anthroposofické společnosti v Československu. Dojížděli do ní však i mnozí členové z Turnova, Rovenska a dalších míst z okolí Semil. Její činnost od té doby probíhá pravidelně v oblasti vědecké, umělecké i praktické.

Nová kniha Nakladatelství Anthroposofické společnosti


V srpnu 2023 vyšla kniha Z obrazného písma Janovy Apokalypsy, která obsahuje shrnutí dvou sérií přednášek Rudolfa Steinera o tomto tématu z let 1907 a 1909. Více se dočtete zde.


Časopis Anthroposofie

Čtyřikrát ročně vychází časopis Anthroposofie, který na více než 100 stranách přináší články z oblasti duchovní vědy s myšlenkami přesahujícími smyslový svět.

Další informace

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice z.s.
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof.cz

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R