Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


ANTHROPOSOFICKÁ MEDICÍNA - ČLOVĚK V CENTRU ZÁJMU

Sdružení pro antroposofickou medicínu z. s. Vás srdečně zve na cyklus tří seminářů určených pro veřejnost i odborníky Antroposofická medicína – člověk v centru zájmu.

Cyklus představí některé z hlavních principů antroposofické medicíny a ukáže, v čem je tento přístup specifický.

Téma 2. přednášky: Proces a rytmus
Přednáší antroposofická lékařka Johanna Boňková.

Přednášky doplní:
Hana Adamcová, Terapeutická eurytmie
Mgr. Jana Vaníčková PhD., O výrobě antroposofických léků

Obsah všech setkání bude nahlížen ze tří oblastí:
Základní skutečnost života | Uzdravující síla | Terapeutická využití

Vstupné 120 Kč (na místě bude k dispozici drobné občerstvení).

Semináře jsou určeny pro širokou veřejnost i pro zájemce z řad lékařů, farmaceutů či terapeutů. Na každý z nich naváže setkání zájemců, kteří mají zájem o iniciativu pacientů pro podporu antroposofické medicíny v České republice.

Antroposofická medicína vznikla před 100 lety ve Švýcarsku jako samostatný celostní směr léčení. Dnes je rozšířená po celém světě, nejvíce v německy mluvících zemích. Jedná se o integrativní medicínu, která rozšiřuje znalosti a dovednosti moderní medicíny o poznatky a přístupy, které nabízí duchovní věda neboli antroposofie. Toto rozšíření umožňuje porozumět akutním a chronickým stavům v širším kontextu. Na základě takového porozumění byla vyvinuta celá řada originálních léků a terapeutických přístupů.

Více informací http://antroposofickamedicina.cz/sdruzeni-porada/prednasky-pro-verejnost-antroposoficka-medicina-clovek-v-centru-zajmu


Anthroposofická společnost neručí za akce, které sama nepořádá.

Člověk v centru zájmu

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R