Anthroposofická společnost v České republice

Členství v AS

Vznik členství:

 • Za člena může být přijat kdokoliv starší 18 let, pokud souhlasí s posláním a cíli Anthroposofické společnosti.
 • Žádost o přijetí za člena se podává písemně, s doporučením alespoň jednoho člena Anthroposofické společnosti.
 • O přijetí rozhoduje představenstvo.
 • Dokladem členství je členská legitimace.
 • Členskou legitimaci vystavuje na žádost přadstavenstva Anthroposofické společnosti v České republice (dále jako AS v ČR) představenstvo Všeobecné anthroposofické společnosti v Dornachu. Tam musí být po ukončení členství legitimace vrácena. Vydání i vrácení členské legitimace zajišťuje v rámci představenstva AS v ČR jednatel.
 • Členstvím v AS v ČR se člen stává automaticky členem Všeobecné anthroposofické společnosti se sídlem v Dornachu.

Práva a povinnosti členů:

 • Členové mají právo účastnit se členských přednášek a schůzí, valných hromad, porad a hlasování, podávat ústní a písemné návrhy a dotazy a podílet se na aktivitách Anthroposofické společnosti.
 • Členové mají právo volit a být voleni do orgánů Anthroposofické společnosti.
 • Povinností členů je placení členských příspěvků.

Výše členských příspěvků:

 • Příspěvky do Anthroposofické společnosti jsou minimálně 1,- Kč denně (tedy nejméně 365,- Kč ročně). Tím, že někdo zaplatí více, umožní zaplatit méně těm, kteří si to nemohou dovolit.
 • Členové, kteří jsou ve finanční tísni, mohou přispět dle svých možností i nižší částkou.

Zánik členství:

 • Písemným oznámením představenstvu o vystoupení.
 • Vyloučením, o němž rozhoduje představenstvo; důvodem k vyloučení je neplnění členských povinností nebo hrubý nesoulad projevů člena s posláním společnosti.
 • Úmrtím.

Soubory ke stažení:

Konference Růže kříž 17. - 20. 11. 2016 (test)


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: 1129919004 / 2700

Právní forma: společnost je spolek
zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R

Internetové stránky společnosti - M. Wimmer - 733143144
Dotazy k prostoru v Hošťálkově řeší Jiří Friedel - 246030358