Anthroposofická společnost v České republice

Odkazy

Akademie sociálního umění Tabor

Studium léčebné pedagogiky, sociálně umělecké terapie, waldorfské pedagogiky a oboru slovo, řeč a divadlo. Denní a dálkové studium a jednoleté orientační studium denní i dálkové.

  • Akademie vznikla jako samostatná škola, jejímž cílem je výchova v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a vlastní prožitek v oblasti sociální problematiky v nejširším slova smyslu. Tato výchova se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků ze školy a sebepoznáním jednotlivých studentů. Studium je zaměřeno na probuzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění a snaží se rozvinout tvůrčí schopnosti člověka.Opírá se o trojčlenný pohled na člověka jako bytost fyzickou, duševní a duchovní.

Akademie sociálního umění Tabor

Španělská 10
Praha 2, 120 00 


Web: www.akademietabor.cz 
E-mail: posta@akademietabor.cz

  • Camphill České Kopisty

    Na počátku roku 1999 vzniklo občanské sdružení Camphill České Kopisty, které usiluje o vytvoření léčebně pedagogického domova typu camphill v České republice. Chce realizovat myšlenku léčebně pedagogického domova pro mentálně postižené. Činnost bude závislá na finančních možnostech a bude zahrnovat především rekonstrukci stávající budovy a stavbu budov nových, postupnou přípravu pro přijetí mentálně postižených lidí a rozjezd zemědělské biodynamické činnosti.

Web: http://www.camphill.cz/
E-mail: camphill@camphill.cz

  • Nadace Tábor, Centrum Tábor

    My lidé se potřebujeme navzájem ke společnému životu se všemi našimi nejrůznějšími povahami, stářím, schopnostmi a postiženími. Potřebujeme vědomí kontinuity celého našeho života od dětství do stáří a musíme být schopni cítit a prožít místa, na kterých je nám žít. Toto platí především pro tvz. postižené lidi (s vrozenými vadami, vývojovými problémy a duševními poruchami) i pro lidi, kteří jsou postiženi tíží osudu či doby (výchovné problémy, závislost na alkoholu či drogách, lidé v krizích, vyčerpaní se syndromem vyhořelosti – Burn-out-Syndrom).

Z těchto poznatků si Nadace TÁBOR v Nové Vsi nad Popelkou v České republice stanovila úlohu, tuto problematiku prohloubit studiem a jednotlivými metodami "obsáhnout". Toto vzdělávání probíhá pod vedením PhDr. Anežky Janátové. Nyní, po více než 10 letech, pracuje už velký počet absolventů v sociální oblasti. Naučili se najít svůj střed a formulovat smysl vlastního života; zkoušejí tedy pracovat s jednostranností bližních.

NADACE TABOR,
Nová Ves nad Popelkou 57
512 71 Nová Ves nad Popelkou, okres Semily

Web: http://www.nadacetabor.cz/

Další odkazy na stránky s Anthroposofickou a podobnou tématikou

Konference Růže kříž 4-6. října 2019


Dovolujeme si připomenout blížící se konferenci Růže a kříž v Evropě, která se koná 4-6. října 2019 v Praze. Hlavním tématem letošního setkání je „Boj o Duši vědomou ve 21. století“. Podrobnosti a přihlášku naleznete na stránkách konference. Přihlášky zasílejte do konce září.

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584

Bankovní spojení
2001108928/2010 pro platby v CZK
2001108931/2010 pro platby v EUR

Evidence členů a členské příspěvky
ucto@anthroposof

Objednávky knih z edice Studium
studium@anthroposof.cz

Správa obsahu webu
webmaster@anthroposof.cz

Právní forma
společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R